Hop&Go

Funkcjonowanie i przyszłość punktów mikromobilności było tematem interpelacji radnego Tomasza Wierzbickiego.

hulajnogi ustawione w rzędzie na chodniku, obok tabliczki z napisem hop&go, za nimi barierki z łańcuchem, ulica, za nią kamienice - grafika artykułu
Fot. ZDM Poznań

Stworzenie systemu, w których należy odstawiać wypożyczane hulajnogi poprzez aplikacje operatorów, było odpowiedzią na nieprawidłowe pozostawianie hulajnóg na terenie miasta, co zwłaszcza w centrum utrudniało poruszanie się pieszym i stanowiło przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowany system obejmuje 273 punkty Hop&Go. Od 1 kwietnia br. użytkownicy sprzętu współdzielonego (rowerów, hulajnóg elektrycznych) poruszając się nim w ramach obszaru objętego Strefą Płatnego Parkowania, muszą pozostawiać taki sprzęt w wyznaczonych punktach. Osoby, które pozostawią go poza wyznaczonym miejscem nie mogą zakończyć wypożyczenia, a opłata za wypożyczenie jest nadal naliczana.

Tomasz Wierzbicki pyta w interpelacji, czy po kilku miesiącach funkcjonowania systemu Miasto analizuje zapotrzebowanie na wyznaczenie kolejnych stref Hop&Go, szczególnie w obszarze strefy płatnego parkowania i zwraca uwagę, że dotychczasowe lokalizacje to głównie skrzyżowania i węzły przesiadkowe, brakuje natomiast takich miejsc na dużych osiedlach mieszkaniowych. Radny sugeruje, że takie strefy mogły by powstawać obok projektowanych i budowanych nowych tras rowerowych.

W odpowiedzi Miasto informuje, że system jest aktualnie kompletnym rozwiązaniem zakładającym zagęszczenie punktów Hop&Go z uwzględnieniem możliwości terenowych (dostępnej przestrzeni), organizacyjnych i finansowych. Punkty rozlokowano na wolnych przestrzeniach w taki sposób, aby nie ingerowały w zieleń, nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego czy nie blokowały dojazdów do posesji. Utworzenie nowych punktów będzie uzależnione od wyników przeprowadzonej jesienią analizy działania systemu oraz od możliwości finansowych Miasta.

Hulajnogi współdzielone najczęściej pozostawiane są w rejonie skrzyżowań, węzłów przesiadkowych i przystanków komunikacji miejskiej. Punkty wyznaczano zazwyczaj w taki sposób, aby odległość dotarcia do nich mieściła się w promieniu 150 m. W szczególnych przypadkach odległość ta może być dłuższa, ponieważ liczba wyznaczonych punktów jest kompromisem pomiędzy funkcjonalnością systemu a dostępnością przestrzeni. System umożliwia także stworzenie tzw. "punktów sponsorskich" na terenach nienależących do Miasta, takich jak np. osiedla mieszkaniowe czy centra handlowe.

Podczas projektowania nowych dróg dla rowerów oraz przystanków na trasach tramwajowych uwzględniane są kwestie związane z parkingami dla rowerów. Miejsca te mogą również służyć do parkowania hulajnóg. Dla przykładu, w pobliżu nowej trasy rowerowej wzdłuż ul. Solnej powstał punkt Hop&Go na skrzyżowaniu ulic Garbary i Małe Garbary.

oprac. red.