Wycinki i nasadzenia

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się w interpelacji z pytaniem o ilość drzew wyciętych i nasadzonych w Poznaniu, w latach 2019-2021.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu - grafika artykułu
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Z odpowiedzi udzielonej przez jednostki miejskie wynika, że w 2019 roku wycięto 1512 drzew, pozyskano 4360 m3 drewna, przesadzono 10 drzew i nasadzono 57696 nowych drzew. W 2020 roku wycięto 6440 drzew, pozyskano 1974 m3 drewna, przesadzono 12 drzew i nasadzono 24103 nowe drzewa. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku wycięto 326 drzew, pozyskano 850 m3 drewna, przesadzono 13 drzew i nasadzono 11253 nowe drzewa.

W podziale na konkretne jednostki Miasta Poznania statystyki przedstawiają się następująco:

Zarząd Zieleni Miejskiej
2019 - wycinka: 258; nasadzenia: 935
2020 - wycinka: 142; nasadzenia: 395
2021 - wycinka: 63; nasadzenia: 99
Zarząd Zieleni Miejskiej planuje nowe nasadzenia w okresie jesiennym bieżącego roku.

Zarząd Dróg Miejskich
2019 - wycinka: 817; nasadzenia: 833
2020 - wycinka: 437; nasadzenia: 1016
2021 - wycinka: 134; nasadzenia: 83
Zarząd Dróg Miejskich główne nasadzenia drzew ma zaplanowane na jesień tego roku.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019 - wycinka: 251; nasadzenia: 251
2020 - wycinka: 13; nasadzenia: 13
2021 - wycinka: 99; nasadzenia: 30
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wykonają nasadzenia kompensacyjne do 30 września 2021 roku.

Zarząd Transportu Miejskiego
2019 - wycinka: 186; nasadzenia: 107
2020 - wycinka: 5 832; nasadzenia: 543 szt. drzew i 460 szt. krzewów
2021 - wycinka: 26; nasadzenia: 13
Planowane nasadzenia w ramach inwestycji: 1344

Zakład Lasów Poznańskich
2019 - pozyskane drewno (m3): 4360; nasadzenia drzew (szt.): 55570
2020 - pozyskane drewno (m3): 1974; nasadzenia drzew (szt.): 22120;
2021 - pozyskane drewno (m3): 850; nasadzenia drzew (szt.): 10900
Zakład Lasów Poznańskich planuje wykonanie nasadzeń 35000 sadzonek drzew jesienią br. Ewidencja pozyskanego drewna jest prowadzona w m3 a nie w szt. Wynika to z faktu, że ogólny plan pozyskania drewna na okres obowiązywania planu urządzenia lasu, tj. 10 lat, podawany jest w m3.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2019 - wycinka: 0; przesadzenia: 10; nowe nasadzenia: 0
2020 - wycinka: 16; przesadzenia: 12; nowe nasadzenia: 16
2021 - wycinka: 4; przesadzenia: 13; nowe nasadzenia: 128
W ramach prowadzonych inwestycji w obszarze śródmieścia Poznania planowane jest nasadzenie 36 szt. drzew w 2022 roku.

Konieczność wycinki drzew na terenie Poznania związana jest w głównej mierze z prowadzonymi inwestycjami. Każdą inwestycję poprzedza dokładna inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów wykonywana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, która pomaga określić liczbę i gatunki roślinności wraz z ich stanem fitosanitarnym. Zwykle wycinane są drzewa, które są samosiejkami, są chore lub martwe, a w ramach nasadzeń rekompensacyjnych sadzone są drzewa, które lepiej znoszą trudne warunki miejskie oraz komponują się z projektowanymi inwestycjami. W przypadku drzew w dobrej kondycji, podejmowane są starania o przesadzenie ich w inne miejsca w celu wzbogacenia zieleni. Przestrzenie, do których są przesadzane, dobierane są w taki sposób, by miały pozytywny wpływ na ich stan zdrowotny oraz umożliwiały im swobodny wzrost. Wszystkie decyzje są konsultowane z Zarządem Zieleni Miejskiej, Zarządem Dróg Miejskich oraz Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska.
W warunkach lasów miejskich do wycinki przeznaczane są w pierwszej kolejności drzewa mogące stanowić zagrożenie dla osób i ich mienia. Pozostałą część usuwanych drzew stanowią głównie drzewa suche i zamierające.

oprac. red.

sieci społecznościowe