Wyremontowany chodnik na ul. Dobrej

Zarząd Dróg Miejskich wyremontował kolejny chodnik. Tym razem na znacznej części ul. Dobrej na Ogrodach po wschodniej stronie ulicy. Prace zostały sfinansowane z funduszy Rady Osiedla Ogrody.

fot. ZDM
fot. ZDM

Łącznie nowa nawierzchnia chodnika na ul. Dobrej wykonana została na długości 292 metrów na odcinkach pomiędzy ul. Dąbrowskiego a ul. Nowina oraz ul. Nowina i ul. Złotą. - Była to kontynuacja robót, które na tej ulicy prowadzone były przed rokiem - wyjaśnia Zbigniew Barbaś z Rady Osiedla Ogrody, który uczestniczył w odbiorze technicznym.

- Na pewno nowy chodnik ucieszy okolicznych mieszkańców - dodaje Zbigniew Barbaś. Trzeba także dodać, że ul. Dobrą dzieci chodzą do pobliskiej szkoły. Również z myślą o nich przeprowadzono remont.

Nowa nawierzchnia chodnika nawiązuje do już istniejącej. Koszt remontu wyniósł ponad 135 tysięcy złotych. Środki pochodziły z funduszy, które do dyspozycji otrzymała Rada Osiedla Ogrody.

ZDM, jg