Zapraszamy do udziału w konkursie "Zielony Poznań"

Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w konkursie "Zielony Poznań". Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 20 czerwca.

Obiekt zgłoszony w 2008 roku
Obiekt zgłoszony w 2008 roku

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach: osiedlowym i miejskim.
Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka

  • balkony, loggie, tarasy i okna

  • ogrody przydomowe

  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

  • pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną br. na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca - cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

To już 16. edycja konkursu "Zielony Poznań" organizowanego przez Urząd Miasta Poznania. Do udziału w nim z roku na rok zgłasza się coraz więcej właścicieli zielonych obiektów. Poznaniacy chcą, aby miasto naprawdę było zielone - i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. W dotychczasowych piętnastu edycjach konkursu wzięło udział 29 419 uczestników. Dokonując oceny obiektów komisje biorą pod uwagę zarówno wrażenie ogólne, jak i układ kompozycyjny uwzględniając trafność doboru gatunków i odmian. Ocena staje się trudniejsza, przybywa obiektów i wzrasta konkurencja. Wybór laureatów z tak licznej grupy sprawia komisjom spore trudności, a i pomysłowość gospodarzy zielonych obiektów budzi coraz większy podziw. Rozwiązania projektowe i różnorodność elementów architektury ogrodowej są coraz ciekawsze i coraz bardziej urozmaicone. Ale taka sytuacja tylko cieszy.

Ubiegłoroczna, XV edycja konkursu "Zielony Poznań" wpisywała się w obchody Roku Klimatu i Środowiska 2008 w Poznaniu.

Załączniki