Konkurs na logotyp kampanii promującej organizacje pozarządowe w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania ogłosił konkurs na logotyp (znak graficzny) dla kampanii promującej organizacje pozarządowe w Poznaniu "Pozarządowy Poznań".

. - grafika artykułu
.

Logotyp będzie wykorzystywany w materiałach promocyjnych elektronicznych i drukowanych, np. przewodnikach, folderach, plakatach, gadżetach reklamowych i pamiątkach, pieczęciach, medalach, znaczkach, odznaczeniach, plakietkach, stoiskach ekspozycyjnych, a także jako element grafiki komputerowej, layout strony internetowej, video itp.
Przewidziana nagroda dla zwycięzcy to 5 000 zł.
Prace konkursowe należy złożyć najpóźniej do 17 sierpnia br., do godz. 15.00, w Wydziale Zdrowia i Spraw społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. Mielżyńskiego 23 (sekretariat Wydziału, II p.). Prace można również przesłać pocztą, wtedy obowiązuje data stempla pocztowego.

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie.
Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Mielżyńskiego 23
61-725 Poznań
(pokój 25)
tel. 061 878 5750 lub 5796
e-mail: piszcz@um.poznan.pl

Załączniki

sieci społecznościowe