90 mln na poznańskie projekty

Z satysfakcją informujemy, że projekt "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce" otrzyma prawie 60 mln zł, a projekt "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek w Poznaniu celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - 30 mln zł ze środków UE

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - wizualizacja
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - wizualizacja

W piątek, 31 lipca 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na listę podstawową projektów wpisany został projekt "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce". Projekt dotychczas znajdował się na 1 miejscu listy rezerwowej. W wyniku weryfikacji zaawansowania realizacji projektów kluczowych został on przesunięty na listę podstawową. Wartość projektu wynosi 98,9 mln zł, a dofinansowanie wyniesie blisko 60 mln zł.
Projekty mają charakter strategiczny jako produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zweryfikowało listę projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na liście projektów kluczowych w ramach priorytet XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Działanie 11.1 "Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" wpisano projekt "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek w Poznaniu celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"
Wartość tego projektu wynosi 49,87 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 30 mln zł.