Laureaci nagrody oraz stypendiów artystycznych i naukowych miasta Poznania 2011

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2011 uhonorowany został Wacław Zimpel za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia w obszarze współczesnej muzyki jazzowej potwierdzone uznaniem krytyków polskich i zagranicznych.

Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2011 uhonorowany został dr hab.  Jacek Kowalski za opublikowanie pracy habilitacyjnej "Gotyk Wielkopolski".

Stypendia artystyczne otrzymają:

Adam Banaszak za wszechstronność działalności artystycznej i organizacyjnej w dziedzinie muzyki.

Tomasz Drewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji i krytyki sztuki oraz własnej twórczości artystycznej.

Sandra Haniszewska i Tomasz Kandulski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki kameralnej oraz godne reprezentowanie miasta Poznania na arenie międzynarodowej.

Ewa Kubiak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i rysunku.

Karol Mossakowski za wybitne osiągnięcia artystyczne w grze na organach.

Barbara Pilch za dokonania twórcze w dziedzinie rzeźby.

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego otrzymają:

Marcin Podsiadło (UAM/chemia) za wybitne osiągnięcia badawcze oraz badanie słabych oddziaływań w kryształach halometanów stosując wysokociśnieniową dyfrakcję monokrystaliczną.

Piotr Kuświk (PAN/ fizyka molekularna) za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej strukturyzacji magnetycznej układów cienkowarstwowych.

Hubert Gojżewski (PP/fizyka) za znaczące osiągnięcia naukowe w rozwoju nanotechnologii i nanonauki.

Bartosz Kempisty (UM/biologia molekularna) za opracowanie systemu oceny kompetencji rozwojowej oocytów oraz zarodków ssaków wykorzystywanych do embrio-transferu w oparciu analizy molekularne i nowoczesne techniki mikrofluidyczne typu "lab-on-chip.

Ewelina Szczepanek (UM/medycyna) wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące chorób wewnętrznych, a w szczególności endokrynologii, kardiologii i zaburzeń metabolicznych.

Daniel Łowicki (UAM/chemia) za syntezę i badania strukturalne amidowych pochodnych antybiotyku- Monenzyny A oraz wykazanie ich aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej

Kamila Kłudkiewicz (UAM/historia sztuki) za pracę badawczą w związku z przygotowaniem dysertacji doktorskiej Pt. "Wybór i konieczność. Kolekcje sztuki arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku.

Mirosław Ochodek (PP/informatyka) za dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie informatyki oraz działania mające na celu transfer technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem i jednostkami administracji publicznej.

Jerzy Kaźmierczak (UE/ekonomia) za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną, w szczególności za badania nad determinantami zatrudnienia w sektorze bankowym na przykładzie regionu wielkopolskiego.

Maria Grześ (UP/genetyka zwierząt) za badania z zakresu genetyki zwierząt, obejmujące zarówno analizę polimorfizmu i ekspresji genów związanych z gospodarką lipidową u świni i szczura, jak również badania związane z genomiką porównawczą wybranych genów gatunków z rodziny psowatych.

Wysokość Nagrody Artystycznej (indywidualna) wynosi 39.000 zł, Nagrody Naukowej (indywidualna) również 39.000 zł. Jednorazowe stypendium artystyczne to 7666,66 zł, a stypendium naukowe - 4.600 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu. Wręczenie stypendiów - w październiku 2011 r.