28 MARCA WYBORY DO RAD OSIEDLI

W niedzielę, 28 marca 2004 roku, odbędą się wybory do 17 rad osiedli, jednostek pomocniczych Miasta Poznania. Kadencja wybieranych rad osiedlowych trwać będzie cztery lata: 2004-2008.

Wybory odbędą się w osiedlach:
- GÓRCZYN (Grunwald)
- KOPERNIKA - RASZYN (Grunwald)
- KS. I. SKORUPKI (Grunwald)
- ŚW. ŁAZARZA (Grunwald)
- KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE (Jeżyce)
- SOŁACZ (Jeżyce)
- GŁUSZYNA (Nowe Miasto)
- KRZESINY - POKRZYWNO - GARASZEWO (Nowe Miasto)
- RATAJE POŁUDNIOWE (Nowe Miasto)
- JANA III SOBIESKIEGO (Stare Miasto)
- POWSTAŃCÓW WARSZAWY (Stare Miasto)
- PRZYJAŹŃ (Stare Miasto)
- RYBAKI - PIASKI (Stare Miasto)
- STARE WINOGRADY (Stare Miasto)
- ŚW. MARCIN (Stare Miasto)
- ZWYCIĘSTWA (Stare Miasto)
- DĘBIEC (Wilda)
Zgłoszenia kandydatów na członków rad osiedlowych przyjmować będą, od 16 do 20 lutego 2004 r., w godzinach od 17.00 do 19.00, osiedlowe komisje wyborcze.
Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla musi zostać podpisane przez co najmniej 15 wyborców, zameldowanych na stałe w danym okręgu wyborczym.
Oddziały obsługi jednostek pomocniczych Urzędu Miasta przyjmować będą zgłoszenia kandydatów:
- do osiedlowych komisji wyborczych - do 9 lutego 2004 r.,
- do obwodowych komisji wyborczych - do 23 lutego 2004 r.

Kandydat na członka komisji musi być na stałe zameldowany na terenie osiedla, w którym odbędą się wybory.