SPORTOWE FERIE DOBIEGŁY KOŃCA
 

SPORTOWE FERIE DOBIEGŁY KOŃCA

Akcja "Zima w Mieście 2004" koordynowana przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania oraz organizowana przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy "Posnania", Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz wiele innych klubów sportowych i szkół dobiegła końca.

czytaj więcej
 

INFORMATOR DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, jakim został ogłoszony rok 2003, Urząd Miasta Poznania wydał "Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

czytaj więcej
 

INFORMACJA O ZASIŁKACH W KWIETNIU

Od pierwszego maja tego roku zmienią się przepisy o funduszu alimentacyjnym i o przyznawaniu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zgodnie z nową ustawą z listopada 2003 roku, świadczenia rodzinne dla określonej w ustawie grupy będzie, w zależności od miejsca zamieszkania świadczeniobiorców, realizował urząd gminy lub miasta.

czytaj więcej
 

28 MARCA WYBORY DO RAD OSIEDLI

W niedzielę, 28 marca 2004 roku, odbędą się wybory do 17 rad osiedli, jednostek pomocniczych Miasta Poznania. Kadencja wybieranych rad osiedlowych trwać będzie cztery lata: 2004-2008.

czytaj więcej