W Krakowie odbywa się spotkanie przedstawicieli 10 miast Europy Środkowo - Wschodniej skupionej w sieci "Miasta Przemian". Poznań na spotkaniu tej organizacji utworzonej we wspólnym przedsięwzięciu z Bankiem Światowym i Fundacją Bertelsmanna reprezentuje wiceprezydent Tomasz Kayser.

SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU MIEJSKIM
 

Wysypisko miejskie dla Poznania w Suchym Lesie eksploatowane jest zgodnie z wszelkimi normami higieniczno - sanitarnymi i ochrony środowiska. Systematycznie przeprowadzane badania gleby, wód powierzchniowych, wód podziemnych, odcieków wysypiskowych i powietrza nie wykazują negatywnego wpływu wysypiska na środowisko naturalne.

MONITORING NA POZNAŃSKIM DWORCU PKP
 

"Miasto dofinansuje monitoring wizualny na poznańskim dworcu PKP jeśli kolej znajdzie inwestora głównego całego przedsięwzięcia" - mówił w czwartek (01.02.br.) na spotkaniu w Urzędzie Miasta w sprawie monitoringu wizualnego poznańskiego dworca wiceprezydent Poznania Tomasz Kayser.