Ekologia i nowoczesna technologia - to można połączyć

Jak rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska, wykorzystując przy tym kodowanie i programowanie? Wiedzą już o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 77. W poniedziałek otwarto tam nowoczesną pracownię Code for Green.

W Szkole Podstawowej nr 77 otwarto tam nowoczesną pracownię Code for Green - grafika artykułu
W Szkole Podstawowej nr 77 otwarto tam nowoczesną pracownię Code for Green

Code for Green to innowacyjny program edukacji cyfrowej. Młodzież, która bierze w nim udział, na lekcjach uczy się programowania i kodowania, rozwijając przy tym wiedzę i umiejętności związane m.in. z ekologią i ochroną klimatu. W szkołach zaangażowanych w projekt powstają nowoczesne pracownie, w których uczniowie prowadzą badania naukowe oraz rozwijają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości skutecznie dbać o środowisko.

- To pracownia na miarę XXI wieku. Uczniowie łączą tutaj zabawę z nauką. Przychodzą do tego miejsca, bo chcą - a nie dlatego, że muszą. Młodzież, która bierze udział w projekcie zaczęła nie tylko mówić o ekologii, ale również stosować jej zasady. Kształca się także nauczyciele. Chodzimy z uczniami na lekcje, aby poznać tajniki programowania. Nie chcemy być od nich gorsi  - mówi Anna Kończak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 77. -Chciałabym podziękować władzom miasta Poznania za politykę przyjazną dla każdej szkoły; Wydziałowi Oświaty, który zawsze nas wspiera, także finansowa oraz twórcom projektu - za to, że nam zaufali i wybrali naszą szkołę - dodaje dyrektorka SP 77.

https://www.youtube.com/watch?v=QEIMFjzm9co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ecEw-ClRgD1dtJ2nA_cG1Iz7sn_yn6PH9u1UCnTN9UFobfPBnXJ35bUo

Program Code for Green realizuje Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, jego partnerami są Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska.

- Jako obywatele musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam, że w przyszłość przyniesie nam dwa istotne zagadnienia. Pierwsze to technologia, drugie środowisko. Doszliśmy do wniosku, że trzeba to połączyć. Tak narodził się program Code for Green. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, otrzyma nie tylko unikatową wiedzę. Wykształci w sobie pasję, która pozwoli jej dalej rozwijać się w tym kierunku - tłumaczy Małgorzata Snarska Nieznańska, prezes zarządu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych.

To, jak ważne są tego typu inicjatywy, zauważył też Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- To przykład pozytywnej współpracy szkoły, władz miasta i fundacji. Takie inwestycje są bardzo wartościowe. Jako Miasto staramy się konsekwentnie, krok po kroku dbać o to, by w  naszych placówkach oświatowych powstawały przestrzenie, które są zgodne z duchem czasu i oczekiwaniami uczniów. Cieszę się, że młodzi ludzie mają szansę rozwijać swoje pasje, temu właśnie powinna służyć szkoła - powiedział Mariusz Wiśniewski.

Code for Green jest autorskim programem Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Finansowany jest ze środków fundacji terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung. Program Code for Green wystartował w 2018 roku. Uczestniczy w nim obecnie 140 uczniów, prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W projekt zaangażowały się dwie poznańskie szkoły - oprócz SP nr 77, także VIII LO.

AJ

sieci społecznościowe