II EDYCJA STAŻY STUDENCKICH W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA

Od dzisiaj, 2 lutego, rozpoczęła się rekrutacja do II edycji programu staży studenckich, do udziału w których Urząd Miasta Poznania serdecznie zaprasza studentów 4 i 5 roku poznańskich uczelni.

Ze studentami, którzy przejdą procedurę rekrutacji do wybranego przez siebie wydziału Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia na okres 3 - miesięcznego stażu, podczas którego studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) - otrzymają wynagrodzenie (stażowe).
UWAGA!
Rekrutacja na II edycję programu (staże trwać będą od marca br. do maja br.) zakończy się 13 lutego 2004 r.

Do tego dnia, w Biurze Podawczym UMP (Plac Kolegiacki 17 - pok.25) od ubiegających się o staż studentów oczekujemy dokładnie wypełnionej ankiety wraz z dołączonym do niej listem motywacyjnym (formularz ankiety do skopiowania oraz wykaz wydziałów objętych stażem znajdują się w załącznikach).
Ankietę można także otrzymać w uczelnianych biurach karier, siedzibach samorządów i organizacji studenckich oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17 - hol).
Warunkiem ubiegania się o staż w UMP jest:
- posiadanie statusu studenta IV lub V roku studiów magisterskich (dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych) szkoły państwowej lub prywatnej (poświadczone kserokopią adnotacji w indeksie o wpisie na IV lub V rok studiów),
- studiowanie kierunku studiów odpowiadającego oczekiwaniom danego Wydziału/Biura UMP (według wykazu wydziałów)
- dostarczenie kompletnej dokumentacji do Biura Podawczego UMP w terminie do 13.02.2004 r. (ankieta dla kandydatów, list motywacyjny, kserokopia wpisu na IV lub V rok studiów w indeksie ).
W przypadku napłynięcia większej liczby zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, Urząd Miasta Poznania przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi studentami.
Celem programu staży studenckich w UMP jest:
- Stworzenie studentom 4 i 5 roku studiów możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.
- Zapewnienie Urzędowi Miasta Poznania dodatkowej możliwości wyszukiwania spośród studentów, którzy odbyli staż, najlepszych osób, z którymi można będzie nawiązać dłuższą współpracę i ewentualnie zaoferować im po zakończeniu studiów zatrudnienie.
- Promocja miasta Poznania oraz Urzędu, jako miejsc otwartych i przyjaznych młodym ludziom, w których można pozyskać nowe doświadczenia i umiejętności.
Dodatkowe informacje na temat programu staży studenckich można uzyskać w poniedziałki (w godz. 9.00-17.00) oraz od wtorku do piątku (w godz. 8.00-16.00) pod numerem telefonu 878-55-10.

Załączniki

sieci społecznościowe