INFORMACJA O ZASIŁKACH W KWIETNIU

Od pierwszego maja tego roku zmienią się przepisy o funduszu alimentacyjnym i o przyznawaniu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zgodnie z nową ustawą z listopada 2003 roku, świadczenia rodzinne dla określonej w ustawie grupy będzie, w zależności od miejsca zamieszkania świadczeniobiorców, realizował urząd gminy lub miasta.

Przejmowanie obsługi przez urzędy gmin i miast poszczególnych grup pobierających świadczenia podzielono na etapy. W pierwszej kolejności, czyli od maja, zasiłki w odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania urzędach otrzymywać będą między innymi osoby, które do tej pory pobierały je z Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej. Jak wynika z pierwszych danych przekazanych do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, od maja Urząd przejmie obsługę w tym zakresie około 12 tysięcy osób. Ostatecznie przyznawanie świadczeń rodzinnych wszystkim grupom urzędy gmin i miast przejmą we wrześniu 2006 roku.
Częste pytania poznaniaków kierowane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta wskazują na to, że zainteresowanie nowymi przepisami w tej sprawie jest bardzo duże. Do tej pory jednak Ministerstwo Gospodarki nie przekazało do urzędów odpowiednich informacji na temat, między innymi wzorów wniosków i zaświadczeń oraz oświadczeń o dochodach rodzinnych.
Pragnąc uspokoić wszystkie osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, przedstawiciele Urzędu Miasta zapewniają, że niezbędne informacje na temat miejsca i terminu składania wniosków poznański Urząd Miasta postara się wyjaśnić zainteresowanym poznaniakom jak najszybciej. Prawdopodobnie pełna informacja na ten temat pojawi się w kwietniu tego roku, po otrzymaniu z ministerstwa przepisów wykonawczych i odpowiednim zorganizowaniu pracy wydziału.

sieci społecznościowe