INFORMATOR DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, jakim został ogłoszony rok 2003, Urząd Miasta Poznania wydał "Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

Informator adresowany jest do niepełnosprawnych, ich przyjaciół, opiekunów oraz rozmaitych stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działających w Poznaniu.
Informator prezentuje interpretacje aktualnych aktów prawnych z punktu widzenia uprawnień i ulg dla niepełnosprawnych, dane o poznańskich organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz tego środowiska. Zawiera również wykaz zadań realizowanych przez przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, miejskie jednostki organizacyjne i instytucje, a także wykaz placówek mogących zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Wydawnictwo ukazało się w wersji książkowej oraz - z myślą o osobach niewidomych - na kasetach magnetofonowych. Informator dystrybuowany jest przez organizacje niepełnosprawnych, odpowiednie wydziały Urzędu Miasta, miejskie jednostki organizacyjne, radnych Rady Miasta Poznania, Powiatowy Urząd Pracy, biblioteki, itp.).
Integracyjną częścią Informatora jest pyta CD ,,Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej". Płytę opracowała Fundacja Familijny Poznań; wydano ją ze środków Fundacji, PFRON i Urzędu Miasta.
Rok 2003, Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, obfitował w Poznaniu w wiele innych przedsięwzięć dla środowiska osób niepełnosprawnych. Między innymi utworzony został nowy Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół "KONICZYNKA". W środkach komunikacji miejskiej wprowadzony został pierwszy w Polsce, pilotażowy system ,,Personalny identyfikator pojazdu", który ułatwia osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie ze środków transportu miejskiego. Miasto kwotą 400 tys.złotych dofinansowało zakup minibusów dla transportu osób niepełnosprawnych w systemie radio - taxi.
W hali widowiskowo - sportowej Arena odbył się Wielkopolski Mityng ,,Razem Raźniej w Ojczyźnie w Europie" - impreza integracyjna połączona z konkursem plastycznym ,,Jest Poznań", nawiązującym do obchodów 750 - lecia lokacji Poznania. Na specjalnym koncercie poznaniakom zaprezentował się zespół perkusyjny z Assen i grupa ,,Puszka Band" z dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu. Przy wsparciu Miasta, liczne imprezy okolicznościowe zorganizowały organizacje pozarządowe, m.in. II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski i Poznania Osób Niepełnosprawnych w pływaniu, tenisie stołowym, kręglarstwie i bocci (Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START), wystawę prac konkursowych osób niepełnosprawnych pt.,,Moje miejsce w Unii Europejskiej", połączoną z koncertem oraz kampanią informacyjną przedstawiającą sytuację osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych kontynuowane będą także w roku bieżącym. Od połowy stycznia wprowadzony został w każdy poniedziałek, w godz. 14.00-15.00, dyżur tłumacza języka migowego w holu Urzędu Miasta przy placu Kolegiackim. 12 lutego nastąpi otwarcie Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego dla Dzieci z Autyzmem. Ośrodek, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych, mieścić się będzie przy ul. Szamarzewskiego 82. Na powstanie ośrodka Miasto przekazało 115 tys.zł.
Już wkrótce na stronach internetowych Miasta ukażą się informacje o stowarzyszeniach działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych na terenie Poznania. Opis zawierać będzie szczegółowe dane adresowe, informacje o realizowanych zadaniach i zakresie oferowanej pomocy. Na terenie miasta powstanie też Centrum Informacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzone są prace związane z przygotowaniem wniosku do funduszu strukturalnego - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich na działania związane z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

sieci społecznościowe