Inicjatory 2015: są wyniki konkursu

Program pomocy dla młodzieży zmagającej się z uzależnieniami, darmowe zajęcia sportowe dla mieszkańców, Kajakowa Masa Krytyczna, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, działalność Schronu Kultury Europa oraz ewakuacja i renowacja mostu zwodzonego - oto inicjatywy, które zwyciężyły w konkursie Inicjatory 2015.

Inicjatory 2015 - ogłoszenie wyników - grafika artykułu
Inicjatory 2015 - ogłoszenie wyników

Konkurs w tym roku został zorganizowany po raz pierwszy. Jego celem - jak wyjaśnił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania - było wyłonienie pięciu najlepszych inicjatyw realizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w roku 2015 i jednej inicjatywy, którą za najlepszą uznali sami poznaniacy. Na wszystkie propozycje chętni mogli głosować na stronie miasta Poznania.

- To kolejny element wspierania lokalnych, oddolnych inicjatyw - powiedział prezydent Solarski i przypomniał, że tylko w ubiegłym roku na wspieranie działań organizacji pozarządowych w budżecie miasta przeznaczono 70 mln zł.

Zgłoszenia można było nadsyłać do 13 maja w jednej z pięciu kategorii. Na konkurs nadesłano 48 zgłoszeń: w kategorii Edukacja było ich 8, w kategorii Kultura - 17, Sport - 6, Środowisko - 1 oraz Zdrowie - 16 zgłoszeń.

Za najlepszą inicjatywę w kategorii Zdrowie jury uznało "Lśnienie", realizowane Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta, projekt działań dla młodzieży eksperymentującej ze środkami uzależniającymi, takimi jak alkohol czy narkotyki i pochodzącej z trudnych środowisk.

W kategorii Sport wygrała inicjatywa "Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania", którą organizuje Fundacja na Rzecz AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Trenerzy działają od 2009 roku, a w 2015 rozszerzyli swoje działanie o komponent Trener Senioralny, stając się jedynym w Europie kompleksowym działaniem w zakresie aktywizacji dzieci, młodzieży i seniorów w Europie.

Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna Akademickiego Klubu Kajakowego Panta Rei zwyciężyła w kategorii Środowisko. To spływ Wartą z Puszczykowa do Poznania, który odbywa się od 2008 roku. Celem imprezy jest propagowanie turystyki kajakowej wśród poznańskiej społeczności, wydarzenie także podkreśla i wzmacnia związek miasta Poznania z Wartą oraz wykorzystaniem rzeki jako jego integralnej części.

W kategorii Edukacja najlepsza okazała się inicjatywa placówki mieszczącej się przy ul. Św. Rocha 16 a. Projekt nosi nazwę "Prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego im. Bł. Sancji Szymkowiak. Edukacja osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością". Inicjatorkami powstania ośrodka są Siostry Serafitki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start".

W kategorii Kultura wygrał Schron Kultury Europa prowadzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - własnościową "Rolna" i Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Przystań". To prawdziwy schron przeciwlotniczy, który mieści się przy ul. Rolnej 24 i został zaadaptowany na lokalny ośrodek kultury. Organizowane są tu działania dla społeczności lokalnej, schron pełni również rolę lokalnej świetlicy, która wyposażona jest w konsole do gier, gry planszowe i siłownię.

Poznaniacy w głosowaniu internetowym uznali za najlepszy projekt "Ewakuacja i renowacja mostu zwodzonego z Fortu la" przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji "Kernwerk". Stowarzyszenie uratowało zachowaną część historycznego mostu zwodzonego z terenu zdewastowanego fortu Ia. Most został zdemontowany i poddany renowacji. W grudniu 2015 r. udało się zamontować zrekonstruowany most zwodzony w sieni bramy wjazdowej fortu Va udostępnionej mieszkańcom Poznania.

Finał konkursu odbędzie się 15 czerwca 2016 r. w Teatrze Muzycznym. Podczas uroczystej gali laureaci odbiorą z rąk prezydenta Jacka Jaśkowiaka listy gratulacyjne oraz statuetki INICJATOR 2015.

 Czytaj także:

Ruszyły Inicjatory - konkurs na najlepszą poznańską inicjatywę pozarządową

sieci społecznościowe