Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje

Planujesz odwiedzić Urząd Miasta Poznania w najbliższym czasie? Przypominamy, że w wyniku epidemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi klienta w siedzibach urzędu. Podpowiadamy, jak i gdzie załatwić najważniejsze sprawy. 

Jak załatwić sprawy w urzędzie? - grafika artykułu
Jak załatwić sprawy w urzędzie?

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

 • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można tylko przy ul. Gronowej 22A. W obu wypadkach do odwołania wstrzymana jest obsługa klienta w urzędzie przy ul. Libelta 16/20 i 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 
 • dowodów osobistych załatwiane są wyłącznie przy ul. Libelta 16/20. Nie ma możliwości załatwienie sprawy w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A i 28 Czerwca 1956 r. nr 404,
 • meldunków są realizowanetylko przy ul. Libelta 16/20. Obsługa klientów w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A i 28 czerwca 1956 r. nr 404 jest wstrzymana do odwołania,
 • wyborów załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 oraz 28 Czerwca 1956 r. nr 404, po wcześniejszym umówieniu wizyty, a także w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul Małachowskiego 10, bez rezerwacji. 

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych można zrealizować również elektronicznie. 

Dowód osobisty. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: Zobacz: formularz online. Dowód należy odebrać osobiście. 

Prawo jazdy. dowód rejestracyjny, zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu. Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają obecnie 180 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie online: Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.

Sprawy dotyczące prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu można załatwić za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem - Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Meldunek. Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony - Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieszczący się w urzędzie przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. W tej lokalizacjach prowadzone są następujące sprawy:

 • ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje i zezwolenia na transport drogowy.

Online za pomocą Profilu Zaufanego oraz za pośrednictwem strony ceidg.gov.pl można załatwić sprawy: dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej oraz sprawy rolnicze.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Finansowy prowadzi wyłącznie obsługę klientów po wcześniejszej rezerwacji wizyty w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Słowackiego 22 w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, pełnomocnictw w sprawach podatkowych oraz zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 • przy ul. Gronowa 22a w zakresie: podatku od środków transportowych, od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych 

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 wyłączono bezpośrednią obsługę klienta. Przy wejściach do budynku wystawione są skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty w zakresie następujących spraw realizowanych przez Wydział Finansowy: podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych, mandatów wystawianych przez straż miejską. 

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego można zrealizować wykorzystując drogę elektroniczną. Są to:

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje klientów wcześniej umówionych. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie obsługa klientów w sprawach zgłoszenia zgonu, którego należy dokonać w ustawowo określonym terminie - 3 dni od dnia, w którym nastąpił zgon. Ponadto: 

 • obsługa klientów prowadzona jest tylko w 1 lokalizacji - ul. Libelta 16/20,
 • filia USC przy ul. 23 Lutego 4/6 do odwołania pozostaje zamknięta. 

Wiele spraw w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Jak umówić się na wizytę? 

Najwygodniej przez internetowy system rezerwacji, który znajduje się pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Warto także przeczytać opis procedury. Można z niego dowiedzieć się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

Umówić się na wizytę można również telefonicznie, kontaktując się z wybranym wydziałem (lista numerów dostępna poniżej) albo Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie). Inna możliwością jest użycie kodów QR. Te znajdują się przy wejściach do budynków urzędu.

Przypomnijmy, wchodząc do budynku urzędu należy zasłaniać nos i usta. Przy wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Według obowiązujących regulacji w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi. 

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury- tel. 61 878 5395, 61 878 5461, 61 878 5463, 61 878 5395 lub 887 772 225, e-mail: ua@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji, tel. 61 878 5010, 61 878 4856, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące realizacji projektów z dofinansowaniem z UE, tel. 61 878 5010, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, tel. 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydawania pozwoleń archeologicznych, tel. 61 628 5516, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zabytkowej zieleni, tel. 61 878 5039, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych, tel. 61 878 5354, e-mail: sp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Rady Miasta Poznania, tel. 61 878 5308, e-mail: rm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zamówień publicznych, tel. 61 878 5210, e-mail: zp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi kancelaryjnej, tel. 61 878 5214, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu, tel. 61 878 5081, 61 8785082, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące obsługi Biura RzeczyZnalezionych, tel. 61 878 5382, 885 508 529, e-mail: zou@um.poznan.pl  

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, tel. 61 878 58 70, e-mail: mrk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Biura Kontroli, tel. 61 878 56 74, e-mail: ko@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące oświaty, tel. 61 878 42 01, e-mail: ow@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące jednostek pomocniczych, tel. 61 878 41 39, e-mail: wjpm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 61 646 33 44, e-mail: sc@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dowodów osobistych i meldunków, tel.: 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Finansowego:
   1. podatek od środków transportowych tel. 61 878 5406, e-mail: fn@um.poznan.pl
   2. ulgi w spłacie zobowiązań, tel. 61 878 5401, e-mail: fn@um.poznan.pl
   3. wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania tel. 61 878 4430, e-mail: fn@um.poznan.pl

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel. 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5132, 61 878 5131, 61 878 5147, 61 878 5142,61 878 5141, 61 878 5143, 61 878 5136 gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel. 61 878 4538, 61 878 4594
  • Pozostałe sprawy prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 4520; fax: 61 878 4525, e-mail: gn@um.poznan.pl

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i praw jazdy, tel. 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 40 53, e-mail: wos@um.poznan.pl

28 Czerwca 1956 roku

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, tel.: 61 878 1674, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tel. 61 878 4767, 61 878 4766, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału licencji na transport drogowy i kontroli, tel. 61 878 4953, 61 878 4954, e-mail: transport@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału działalności rolniczej, tel. 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 505, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Poznań Biznes Partner, tel. 512 256 114, 885 994 955, e-mail: ods@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Plus Jeden Poznań, tel. 885 960 354, e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące działalności Wydziału Finansowego - podatek od nieruchomości, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537, e-mail: fn@um.poznan.pl

3 Maja 

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel. 61 878 15 20, e-mail: mir@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, e-mail: gk@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące kultury: tel. 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu spraw społecznych: tel. 61 878 54 29, e-mail: zss@um.poznan.pl

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 4122, 61 878 1537, e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

 • Korespondencja tradycyjna (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań 
 • Korespondencja tradycyjna (sprawy dot. projektu "Wykluczenie cyfrowe w Poznaniu"): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Spraw z zakresu działalności Biura Obsługi Inwestorów, tel. 61 878 5428, e-mail: inwestor@um.poznan.pl.

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Od 11 maja Archiwum Zakładowe UMP uruchamia możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibie przy ul. Świerkowej 10 (wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685). 
 • W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy pod nr tel.: 61 878 5280, 61 8785 279, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, 61 8784 685 or@um.poznan.pl

JZ

sieci społecznościowe