KLUB "8 WSPANIAŁYCH" ZAPRASZA

Centrum Młodzieżowego Wolontariatu Klubów Ośmiu to zrzeszenie młodych ludzi chcących zmienić na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. Organizuje akcje wspomagające potrzebujących, rozpropagowując w ten sposób wśród rówieśników aktywną postawę wobec życia. Dla tych, którzy chcieliby się przyłączyć i pomagać innym, Centrum Młodzieżowego Wolontariatu Klubów Ośmiu w Poznaniu zaprasza na spotkania, które odbędą się 11 i 18 września o godz. 17.00 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 163, w siedzibie Centrum.