KOLEJNA EDYCJA STAŻY STUDENCKICH W URZĘDZIE MIASTA

Od 4 maja Urząd Miasta Poznania rozpocznie nabór na III edycję, cieszącego się dużym zainteresowaniem, programu staży studenckich.

Tym razem oferta stażu kierowana jest przede wszystkim do studentów 4 roku poznańskich uczelni oraz do tych studentów 5 roku, którzy mają wyznaczony termin egzaminu magisterskiego na wrzesień br.
III edycja trwać będzie przez 3 miesiące, od czerwca do końca sierpnia. Ze studentami, którzy przejdą procedurę rekrutacji do wybranego przez siebie wydziału Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia na okres stażu, podczas którego studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) otrzymają wynagrodzenie (stażowe).
Rekrutacja zakończy się 17 maja 2004 r.

sieci społecznościowe