KOMPUTEROWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

VIII LO w Poznaniu - grafika artykułu
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

W roku 2003 Poznań był jedynym dużym miastem w Polsce, w którym proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przebiegł szybko, sprawnie i bez niepotrzebnego zdenerwowania uczniów, rodziców i nauczycieli, a wyniki rekrutacji były znane już na dzień przed terminem wyznaczonym przez Kuratora i dostępne zarówno w Internecie, jak i w samych szkołach. Stało się to dzięki zastosowaniu systemu informatycznego opracowanego w całości przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w ścisłej współpracy z Wydziałem Oświaty Miasta Poznania, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz dyrektorami poznańskich szkół. Z pomocą systemu komputerowego około 10 tysięcy kandydatów znalazło swoje miejsce na listach w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach, technikach itp.), a globalne spojrzenie na problem w całym mieście pozwoliło na wychwycenie około 400 uczniów, którym zabrakło punktów by rozpocząć naukę. Dzięki natychmiastowej reakcji utworzono dla nich nowe oddziały. Skuteczność komputerowego procesu rekrutacji zadecydowała o wykorzystaniu go także w tym roku, nie tylko w Poznaniu, ale w całym poznańskim powiecie.
System Nabór 2004 zbiera dane o kandydatach ze wszystkich szkół regionu w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przy dokonywaniu przydziału pod uwagę brana jest liczba punktów zdobytych przez kandydata oraz jego lista preferencji oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. Nabór 2004 jest jednocześnie systemem skutecznym, bezpiecznym i elastycznym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze. Niewątpliwą zaletą systemu Nabór jest dostęp Kuratorium i Wydziału Oświaty do informacji o przebiegu rekrutacji możliwy na każdym etapie działania systemu; dla kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej najważniejszy jest fakt, iż wystarczy odpowiednio długa lista preferencji kandydata, by na pewno został on przyjęty do jednej z wybranych szkół; dla szkół system jest także znakomitym źródłem informacji, pozwalającym dostosować swoją ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb.

sieci społecznościowe