KONFERENCJE O PRACY SOCJALNEJ

Centrum Innowacji Społecznej SIC!, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznań organizują w dniu 18 lutego 2004 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania dwie konferencje poświęcone nowoczesnej pracy socjalnej oraz problemom społecznym.
Pierwsza konferencja pt. "Skuteczne działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych" wskaże na trzy istotne elementy w optymalnym rozwoju lokalnym: działalność organizacji samorządowych, pozarządowych i udział obywateli w życiu społecznym. Tematyką konferencji będzie tworzenie środowiskowych warunków do uruchamiania, wzmacniania i modernizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Konferencja jest adresowana do członków poznańskich Rad Osiedli, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Radnych Miasta Poznania, oraz innych osób, dla których dążenie do optymalnego rozwoju społeczności lokalnych stanowi misję działania.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:45.
W czasie drugiej konferencji pt. "Wyzwania dla nowoczesnej pracy społecznej" podobna tematyka zostanie zaprezentowana w kontekście standardów europejskich. Mowa będzie o standardach i uwarunkowaniach nowoczesnej pracy socjalnej, która niezaprzeczalnie jest profesją międzynarodową. Do udziału w konferencji zaproszono pracowników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 13:20.

Załączniki

sieci społecznościowe