Konsultacje dotyczące studium zagospodarowania przestrzennego Poznania

Zapraszamy mieszkańców do udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w polityce przestrzennej miasta Poznania.

logo - grafika artykułu
logo

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, odbędzie się w czwartek, 27 czerwca br., o godz. 17.00, w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (sala sesyjna nr 2).

Spotkanie planowane jest na ok. 2/2,5 godz. i będzie transmitowane online.

Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniu. Wszystkie uwagi, jak zapewniają projektanci MPU, będą rozpatrywane podczas prac nad studium. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Szczegółowe informacje o planowanych konsultacjach publikowane są na stronie www.poznan.pl/konsultujemy

sieci społecznościowe