Konsultacje społeczne w sprawie możliwości zgłaszania przez mieszkańców tematów konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat umożliwienia mieszkańcom Poznania zgłaszania własnych wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji będzie m.in. dyskusja nad liczbą wnioskodawców, którzy będą mieli prawo zaproponować zagadnienie do skonsultowania. Formularze przesyłać można do 31 marca br.

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 - grafika artykułu
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Dotychczasowy zapis § 3 uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania wskazuje, że "o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Prezydent lub Rada". Proponuje się zmianę tego zapisu na następujący: "Konsultacje mogą być przeprowadzone z własnej inicjatywy Prezydenta, na żądanie rady gminy lub na wniosek grupy mieszkańców".

Takie rozwiązanie poszerza partycypację społeczną, dając możliwość inicjatywy mieszkańcom, którym zależy na przedyskutowaniu ważnych dla Poznania spraw.

W ramach konsultacji społecznych:

  1. zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami rad osiedli oraz organizacji pozarządowych (w połowie marca)
  2. uruchomiony zostanie punkt informacyjny, w którym będzie można zapoznać się z propozycją zmiany uchwały oraz złożyć własny wniosek
    (w każdy poniedziałek marca w godz. 15.00 - 17.00, Biuro Prezydenta Oddział Dialogu Społecznego, plac Kolegiacki 17, pokój 206)
  3. będzie możliwość przesyłania swoich uwag listownie lub pocztą elektroniczną na adres konsultacje@um.poznan.pl

Konsultacje trwać będą od 1 do 31 marca 2013 roku.

Do wypowiedzi na temat proponowanej zmiany zachęcamy wszystkich, którym zależy na zwiększeniu udziału mieszkańców w życiu miasta.

Poznań jest liderem konsultacji społecznych. Jako pierwsze miasto w Polsce przeprowadził Sondaż Deliberatywny na temat przyszłości Stadionu Miejskiego (listopad 2009) oraz "Sąd obywatelski" na temat charakteru ul. Umultowskiej (grudzień 2011).

W 2012 roku odbyło się w Poznaniu 67 konsultacji społecznych. Dwie trzecie z nich dotyczyły opracowywania planów miejscowych. Najciekawszymi projektami były m.in. Debata na temat przyszłości Stadionu Szyca, Poznański Budżet Obywatelski, konsultacje Strategii rozwoju rzeki Warty czy spotkania z mieszkańcami Starego Miasta w sprawie organizacji Strefy Kibica.

Załączniki

sieci społecznościowe