Krośniewicka odnowiona, Dobrowita niedługo będzie

Na osiedlu Antoninek - Zieliniec - Kobylepole nowę nawierzchnię zyskała ul. Krośniewicka. Wkrótce zmieni się również wygląd ul. Dobrowita.

Odnowiona ul. Krośniewicka - grafika artykułu
Rozbudowana została ok. 400-metrowa ul. Krośniewicka - od ul. Smołdzinowskiej do torów kolejowych fot. PIM

Przed rozpoczęciem robót ul. Krośniewicka na Zielińcu była nieutwardzona, brakowało oświetlenia i odwodnienia.

Rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku prace budowlane na ul. Krośniewickiej dobiegły końca. Obecnie trwa procedura odbioru końcowego. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali wygodny dojazd do swoich domów. 

FILM

Rozbudowana została ok. 400-metrowa ul. Krośniewicka - od ul. Smołdzinowskiej do torów kolejowych. Ulicę pokryła nowa nawierzchnia bitumiczna. Droga zyskała również odpowiednie odwodnienie w formie rowu, do którego spływają opady i wody roztopowe. W ramach zadania wykonawca wymienił także zniszczone budki lęgowe dla ptaków, które były rozwieszone w pobliżu.

Przy zabudowaniach powstały zjazdy do posesji oraz chodnik. Zbudowano też oświetlenie drogowe, sieć wodociągową i kanał technologiczny. W miejscu zakończenia drogi, tuż przed nasypem kolejowym, powstał plac do zawracania. Ponadto przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Smołdzinowską.

Ulica Dobrowita na nowo

Podpisana została umowa na przebudowę ul. Dobrowita na odcinku od ul. Sędziwoja do Leszka. W ramach prac powstanie tutaj nowa jezdnia, utwardzone pobocza i odwodnienie, a także kanalizacja deszczowa.

Przebudowana droga zyska nawierzchnię o szerokości 4,5 metra, wykonaną z kostki. Pobocza, również ułożone z kostki, będą miały szerokość 1,5 metra. Odwodnienie ulicy zostanie poprowadzone w jej osi i będzie miało formę podłużnego ścieku, obniżonego o 2 cm względem poziomu jezdni. Projekt przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu, w odległości ok. 50 m od ul. Sędziwoja pojawi się próg zwalniający.

Roboty budowlane na ul. Dobrowita ruszą do końca czerwca (zgodnie z podpisaną 24 maja umową wykonawca ma 30 dni na rozpoczęcie prac) i potrwają do pierwszej połowy września. Ich koszt wyniesie 570 tysięcy złotych i będzie częściowo pokryty ze środków rady osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole.

PIM, ZDM