Które szkoły i przedszkola strajkują? [AKTUALIZACJA]

Udział w strajku zadeklarowało 197 na 250 poznańskich placówek, prowadzonych przez Miasto Poznań (około 80 procent), czyli zdecydowana większość. Obecnie liczba ta wynosi 184. W protestu wycofało się dotąd 13 przedszkoli - nr 48, 68,160, 17, 21, 117, 73, 116, 121, 51, 25, 53 i 113. Oznacza to, że dzieci mają tam zapewnioną opiekę.

Poznańskie szkoły i przedszkola nadal strajkują
Poznańskie szkoły i przedszkola nadal strajkują

Jeszcze przed rozpoczęciem strajku, dyrektorzy protestujących szkół i przedszkoli, gdzie brakowało nauczycieli do pracy, skierowali do Wydziału Oświaty wniosek o możliwość zawieszenia zajęć i taką zgodę otrzymali. Zdecydowana większość placówek wystąpiła o przedłużenie takiej możliwości.

Są placówki, które mimo przystąpienia do strajku nadal zajmują się dziećmi. To jednak niewielka liczba. W większości szkół i połowie przedszkoli protestujący nauczyciele odmówili prowadzenia jakichkolwiek zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Warto jednak, by informacje na ten temat rodzice zasięgali bezpośrednio w placówce. Z uwagi na to, że nie wszyscy nauczycieli strajkują, część placówek jest w stanie zapewnić opiekę dla określonej grupy dzieci.

Aktualna lista szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań, w których trwa strajk oraz tych, które nie biorą w nim udziału znajduje się w załączniku.

Poznańskie instytucje na czas strajku przygotowały alternatywną ofertę zajęć dla uczniów. Niektóre z nich, jak np. osiedlowe domy kultury, zapewniają pełną opiekę. Są też propozycje, np. zajęcia na miejskich obiektach sportowych oraz w instytucjach kulturalnych, skierowane do dzieci z opiekunami lub młodzieży, które takiej opieki nie potrzebują. Pełna lista propozycji jest dostępna na Poznan.pl.

Rodzice, którzy chcą zasięgnąć informacji na temat strajku nauczycieli mogą dzwonić na Poznań Kontakt - tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 20).

AJ

Załączniki