Laureaci nagrody oraz stypendiów artystycznych i naukowych miasta Poznania 2010

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem Marka Raczaka i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Lecha Trzeciakowskiego wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2010 uhonorowany został Mariusz Forecki za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii humanistycznej oraz za popularyzację kultury
Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2010 uhonorowany został prof. dr hab. Zygmunt Zagórski za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie badań toponimii miejskiej i onomastyki ze szczególnym uwzględnieniem nazewnictwa geograficznego Poznania.
Stypendia artystyczne otrzymają:
Sylwia Chudy - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki, związane z edukacją, promowaniem i popularyzacją sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Miłosz Margański - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie film animowany.
Maria Milenko - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie grafiki.
Jakub Pankowiak - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - organy.
Robert Proch - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie film animowany.
Maciej Strzelecki - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - skrzypce.
Michał Wielopolski - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie - rzeźba.
Nikodem Wojciechowski - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - fortepian.
Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego otrzymają:
dr Joanna Gościańska
- za cykl prac poświęconych syntezie oraz badaniom fizykochemicznym katalizatorów platynowych osadzonych na mezoporowatych nośnikach zawierających cyrkon i niob w wybranych procesach katalitycznych.
mgr inż. Paweł Marciniak - za badania nad izolacją, identyfikacją strukturalną i oceną aktywności fizjologicznej neuropeptydowych hormonów dwóch gatunków chrząszczy - Tenebrio molitor i Zophobas atratus.
dr Piotr Nowicki - za osiągnięcia naukowe w pracy nad otrzymaniem węgli aktywnych z węgli kopalnych i materiałów odpadowych oraz ich potencjalnym wykorzystaniem w dziedzinie elektrochemii i w ochronie środowiska.
mgr Anna Olejniczak - za wybitne osiągnięcia badawcze poświęcone odmianom polimorficznych organicznych relaksorów z wiązaniami wodorowymi NH N.
dr Katarzyna Palus - za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny.
mgr inż. Maria Sielicka  - za badania nad wpływem związków fenolowych na kształtowanie jakości żywności.
dr Anna Skorczyk - za wybitne osiągnięcia z zakresu analizy molekularnej genów kodujących białka.
dr Marek Woszczek - za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu ontologii przyrody i filozofii fizyki.
Wysokość Nagrody Artystycznej (indywidualna) wynosi 39.000 zł, Nagrody Naukowej (indywidualna) również 39.000 zł. Stypendyści otrzymują jednorazowe stypendium w wysokości 5.750 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu. Wręczenie stypendiów - w październiku 2010 r.