Laureaci nagrody oraz stypendiów artystycznych i naukowych miasta Poznania 2012

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2012 uhonorowana została Ilona Binarsch za wybitne osiągnięcia w dziedzinie projektowania scenografii i kostiumów oraz nieustający wkład w rozwój środowiska artystycznego

Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2012 uhonorowany został prof. zw. dr hab. Roman Murawski za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii matematyki i logiki, w szczególności za opracowanie autorskiej syntezy najważniejszych zagadnień filozofii matematyki oraz całościowe opracowanie filozofii matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu
Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu

Stypendia artystyczne:
Przemysław Witek za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie gry na pianinie oraz intensywną działalność artystyczną w Polsce i za granicą.
Zbigniew Waszak za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz ożywioną działalność artystyczną w dziedzinie muzyki.
Mateusz Michał Makuch za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie gry na skrzypcach.
Piotr Pawlak za aktywne promowanie środowiska jazzowego w Polsce oraz poza granicami kraju oraz osiągnięcia konkursowe z własnym zespołem jazzowym- Piotr Pawlak Jazztet.
Tomasz Koszewnik za wybitne osiągnięcia w obszarze sztuk wizualnych.
Barbara Borowicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki oraz godne reprezentowanie miasta Poznania na arenie międzynarodowej.
Monika Shaded za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, promocji i krytyki sztuki oraz edukacji artystycznej wśród młodzieży, studentów i dorosłych.
Natalia Brandt za dojrzałość artystyczną i intelektualną realizowanego programu artystycznego w dziedzinach malarstwa i rysunku.

Stypendia dla młodych badaczy:
mgr Rafał Ilnicki  (UAM/kulturoznawstwo) za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badania wpływu techniki na kulturę,
mgr inż. Miłosz Kadziński  (PP/informatyka) za wyróżniający się dorobek i wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki w zakresie wielokryterialnego wspomagania decyzji.
mgr Andonis Karachitos  (UAM/biologia molekularna) za badania dotyczące mechanizmów cytoprotekcyjnego działania minocykliny.
mgr Monika Wałęsa-Chorab  (UAM/chemia) za zaprojektowanie i zdefiniowanie kompleksów supramolekularnych jonów metali przejściowych z nowymi ligandami N-heterocyklicznymi oraz zbadanie ich właściwości fizykochemicznych.
mgr Krystian Pyta  (UAM/chemia) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii organicznej i pogranicza chemii i biochemii.
mgr Marta Jackowska  (UP/biologia zwierząt) za osiągnięcia w badaniach dotyczących problemów biologii rozrodu zwierząt hodowlanych (bydła, trzody chlewnej, czy psowatych).
mgr Justyna Gornowicz-Porowska (UM/dermatologia) za pracę badawczą i wyróżniające się osiągnięcia naukowe podczas przygotowywania pracy doktorskiej w zakresie chorób skóry.
mgr Wojciech Szczołko  (UM/ farmacja) za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne na kierunkach farmacji i biotechnologii oraz udział w projekcie "Od Aspiryny do Porfirazyny".
dr Mikołaj Lewandowski (PAN/fizyka molekularna) - za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej fizycznych i chemicznych właściwości powierzchni nanostruktur tlenków żelaza.

Wysokość Nagrody Artystycznej (indywidualna) wynosi 39000 zł, Nagrody Naukowej (indywidualna) również 39000 zł. Jednorazowe stypendium artystyczne to 5 750,00 zł, a stypendium naukowe - 5 111,11 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu. Wręczenie stypendiów - w październiku 2012 r.