LAWINA ZGŁOSZEŃ W OSTATNIEJ CHWILI - SPÓŁKI CYWILNE

Od kilku dni pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta codziennie przyjmują ponad 300 zgłoszeń o indywidualnej działalności gospodarczej. Wcześniej do delegatur Wydziału zgłaszało się około 100 osób dziennie.
Do Urzędów zgłaszają się współwłaściciele spółek cywilnych, którzy zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo Działalności Gospodarczej i przepisami wprowadzającymi ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, powinni dostosować swoją działalność do nowych przepisów do końca marca.

Według nowych przepisów ustawy Prawo Działalności Gospodarczej i przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym wspólnicy spółek cywilnych, które działały do końca grudnia ubiegłego roku, do końca marca powinni zgłosić prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej do Urzędu Miasta albo zawrzeć umowę spółki handlowej i złożyć wniosek o wpis tej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu przy ulicy Grochowe Łąki 6.
Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, spółki cywilne nadal będą istniały. Według nowych przepisów spółki te przestaną być jednak przedsiębiorstwami."Spółki cywilne będą systematycznie wykreślane z rejestru działalności gospodarczej Urzędu Miasta. Dlatego zgodnie z nowymi przepisami, jako przedsiębiorstwa do rejestru powinni wpisać się ich właściciele" - wyjaśnia Kazimierz Śliwiński zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta.
Podstawy prawne funkcjonowania zmienić powinni właściciele ponad ośmiu tysięcy poznańskich spółek cywilnych a to oznacza, że do Urzędu (w przypadku indywidualnej działalności) lub Sądu (w przypadku spółek handlowych) zgłosi się ponad 17 tysięcy osób.
"Aby usprawnić obsługę klientów do pomocy w delegaturach Urzędu Miasta przydzieliliśmy dodatkowych pracowników. Niektóre panie pracują również po godzinach. Mimo to przedsiębiorcy, którzy do Urzędu zgłaszają się w ostatniej chwili będą musieli uzbroić się w cierpliwość" - mówi dyrektor Kazimierz Śliwiński.
Czas na zgłoszenie indywidualnej działalności w Urzędzie Miasta przez właścicieli spółek cywilnych upłynie 31 marca. Przedstawiciele Wydziału zapewniają jednak, że osoby, które zgłoszą się do delegatur Urzędu do połowy kwietnia nie muszą obawiać się wykreślenia z rejestru. Aby pomóc spóźnialskim, również po tym terminie Urząd nadal będzie przyjmował wnioski o zarejestrowanie indywidualnej działalności.