Lekcje skrócone ze względu na upał

Dyrektorzy prawie 30 poznańskich szkół wystąpili do Wydziału Oświaty UMP z wnioskiem o skrócenie lekcji z powodu upałów. Wszystkie placówki otrzymały taką zgodę - na razie do środy.

Najbliższy tydzień w Poznaniu zapowiada się upalnie. Ochłodę mogą dać poznaniakom fontanny i zraszacze wodne
Najbliższy tydzień w Poznaniu zapowiada się upalnie. Ochłodę mogą dać poznaniakom fontanny i zraszacze wodne

O możliwość skrócenia lekcji ze względu na wysokie temperatury wystąpiło 29 placówek: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, Branżowa Szkoła nr 42, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 2, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, kilka szkół ponadgimnazjalnych - Licea Ogólnokształcące nr 5, 6, 8 i Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół Mechanicznych, a także Szkoły Podstawowe - nr 85, 9, 18, 63, 55, 89, 4, 28, 2, 7, 71, 70, 15, 46, 27, 10, 54, 57 i 74.

Skrócenia lub zawieszenie lekcji z powodu upałów (do minimum 30 minut) umożliwiają przepisy oświatowe. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wskazuje górnej granicy temperatury, która ma wpływ na realizację zajęć. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o ich skrócenie lub zawieszenie do organu prowadzącego, jeżeli istnieje szansa, że wystąpi zagrożenie zdrowia uczniów. Bardzo wysokie temperatury mogą nieść takie ryzyko.

AJ