LIST DO MIESZKAŃCÓW POZNANIA W SPRAWIE POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Szanowni Państwo,
W Poznaniu brakuje mieszkań, a coraz więcej domów wymaga pilnego remontu. Pod tym względem sytuacja jest bardzo zła i bez niezbędnych zmian skończy się katastrofą.
Będziemy budowali nowe i remontowali stare budynki, ale to wymaga zmiany polityki mieszkaniowej.
Wiem, że w tym względzie zostaliście Państwo niejednokrotnie wprowadzeni w błąd.
Dla wyjaśnienia nieporozumień przedstawiam Państwu propozycje, z jakimi zwróciłem się do Rady Miasta z prośbą o ich rozważenie i zaakceptowanie:
1. Dla sprawnego, a przede wszystkim tańszego gospodarowania mieszkaniami komunalnymi zamierzamy powołać spółkę, która będzie pod stałą kontrolą Prezydenta i Rady Miasta. Jedynym 100 % właścicielem spółki będzie miasto Poznań. Zapewniam Państwa, że wbrew rozpowszechnianym nieprawdziwym informacjom władze miasta nigdy nie miały i nie mają zamiaru przekazywać mieszkań komunalnych żadnej spółce prywatnej. Dopóki ja jestem Prezydentem zamieszkałe lokale nie będą w jakikolwiek sposób przekazywane w ręce prywatne
2. Miasto nie może sprzedać wszystkich mieszkań, bo musi dysponować własnym zasobem mieszkaniowym, aby zapewnić warunki bytowe tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Za tych ludzi czujemy się odpowiedzialni przede wszystkim. Dlatego uważamy za konieczne, aby w zasobie mieszkaniowym Poznania pozostało 6 do 10 % mieszkań.
3. Wszyscy, którzy w terminie ustalonym przez Radę Miasta zdecydują się na wykup mieszkań położonych w budynkach przeznaczonych do sprzedaży, skorzystają z obowiązujących dzisiaj bonifikat. Nie ma zatem możliwości, by ktoś, kto ma uprawnienia do wykupu mieszkania z bonifikatą został ich pozbawiony.
4. Czynsze w Poznaniu nie były zmieniane przez ostatnie trzy lata.
W tym samym czasie dramatycznie wzrosły koszty remontów. Właśnie z tego powodu czynsze muszą być zmienione. O wysokości ewentualnych podwyżek zadecyduje Rada Miasta. Jestem przekonany, że przy ustalaniu nowych stawek czynszowych zostaną również wzięte pod uwagę możliwości finansowe mieszkańców, a całość pozyskanych środków przeznaczona zostanie na remonty. Moim zamiarem jest zlikwidowanie zaległości remontowych w ciągu 6-10 lat
5. Rewitalizacja kamienic możliwa jest jedynie za zgodą mieszkańców, bo to przecież im ma służyć. Lista budynków przeznaczonych do remontu, przygotowana jeszcze w poprzedniej kadencji ma jedynie charakter wstępny, a o tym które budynki ostatecznie na niej się znajdą zadecydują sami mieszkańcy
Zmiany są konieczne. Zwracam się do mieszkańców Poznania o zrozumienie tej trudnej sytuacji, a do radnych miasta Poznania o to by podejmując decyzję mieli na względzie także dobro i przyszłość Miasta, a nie tylko bieżące problemy. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Pamiętajmy, że dla rozwiązywania problemów potrzebna jest nam rzetelna dyskusja, a nie wywoływanie emocji.
Poznań 28 sierpnia 2003
Z wyrazami szacunku
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania