Miasto odnawia zabytki

Secesyjne kamienice na Jeżycach i Łazarzu, historyczne gmachy szkół, obiekty sakralne oraz wiele innych cennych budynków, jak Łazienki Rzeczne, Dzieciniec pod słońcem, Zamek Cesarski czy kino Muza - to przykłady, które pokazują, że poznańskie zabytki pięknieją dzięki miejskim pieniądzom. 

Szeroko zakrojone prace renowacyjne przeprowadzono m.in. w zespole szkolnym przy ul. Prądzyńskiego
Szeroko zakrojone prace renowacyjne przeprowadzono m.in. w zespole szkolnym przy ul. Prądzyńskiego

- Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zaangażowanie Miasta w ratowanie dziedzictwa kulturowego. Nasze biuro od kilku lat prowadzi program odnowy zabytkowych komunalnych kamienic na najcenniejszych historycznie obszarach miasta. Dużym wsparciem są też dotacje dla właścicieli zabytkowych obiektów - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Ulica Święty Marcin odzyskuje blask

W 2018 r. przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie w kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 z kultowym kinem Muza, wpisujące się w kompleksowy projekt rewaloryzacji całej ulicy. 

- W ramach remontu wykonano renowację elewacji wraz z bogatym detalem architektonicznym, wyremontowano dach i - co ciekawe - odtworzono w nawiązaniu do oryginału z lat 60. XX w. neon "Kino Muza". Prace w tym obiekcie będą kontynuowane, planowany jest remont elewacji podwórzowych i dachu oficyn - tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa do remontu kolejnego budynku komunalnego ze środków konserwatorskich, czyli XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Św. Marcin 75 o bardzo zubożonej fasadzie, w której kiedyś znajdował się imponujący hotel "Monopol", a w oficynie działało atelier fotograficzne. 

Dotacje na poznańskie zabytki

Trwają intensywne prace remontowe w ramach udzielanego corocznie dofinansowania z budżetu miasta. W tym roku na dotacje konserwatorskie przeznaczono kwotę 2,5 mln zł i objęto nimi 26 obiektów.

- Zainteresowanie rośnie z roku na rok. To dobry znak, bo często dotacje są dla właścicieli obiektów silnym bodźcem i motywacją do podjęcia kolejnych prac. Dzięki temu najcenniejsze obiekty Poznania odzyskują dawny blask - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska. 

Wśród zabytków, które otrzymały miejską dotacje są najcenniejsze budynki secesyjne na Jeżycach (ul. Roosevelta 4/ Zacisze 2) oraz na Łazarzu (Strusia 3/3a). Drugą grupę stanowią najstarsze obiekty sakralne. Dofinansowane zostały konserwacja we wnętrzu kościoła św. Jana Jerozolimskiego i okazałego witraży w katedrze, a także renowacja elewacji klasztoru podominikańskiego, środkowej części fasady kościoła franciszkanów na Pl. Bernardyńskim i krypty kościoła farnego. Pieniądze zostały przekazane również na remont elewacji kościoła na ul. Fredry, dachu gotyckiego kościoła p. w. Bożego Ciała oraz wieży w zespole klasztornym oo. Zmartwychwstańców. 

- Dotacjami objęto również zabytkowe obiekty w centrum miasta, gdzie prowadzone są prace renowacyjne kilku cennych kamienic: przy ul. Mielżyńskiego 18, ul. Fredry 2. Konserwowane są kolejne okna w budynku przy ul. Wielkiej 21. Przy znaczącym udziale środków miejskich kompleksowy remont i modernizację przeszedł okazały gmach Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto przy al. Marcinkowskiego 31, odzyskując dawny wystrój i pierwotną kolorystykę - wylicza Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Inwestycje w rzekę i edukację

Dzięki wielomilionowym nakładom miasta w wielu zabytkowych szkołach przeprowadzono szeroko zakrojone prace renowacyjne. Wśród nich są m.in. podstawówka na ul. Garbary, zespół szkolny przy ul. Prądzyńskiego oraz budynki przy ul. Słowackiego. Trwają kompleksowe prace związane z renowacją ceglanych elewacji I LO, słynnego "Marcinka. Sukcesywnie przygotowywane są prace remontowe i konserwatorskie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niesłyszących na Śródce. Walor edukacyjny ma też adaptacja pomieszczeń na cele ekspozycyjne Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII. Prace już się rozpoczęły. 

Na ukończeniu jest rewaloryzacja unikatowych Łazienek Rzecznych z lat 20. XX wieku, na grobli nadwarciańskiej, które po modernizacji będą istotnym elementem aktywizacji rzeki w mieście. Postępują też prace w znajdującym się po sąsiedzku zabytkowym zespole Dziecińca Pod Słońcem, pierwszym w Poznaniu ogrodzie jordanowskim, zbudowanym w 1928 r. (obecnym Młodzieżowym Domu Kultury nr 1). 

Ścisłe centrum miasta

Ważne prace prowadzone są w dawnym Kolegium Jezuickim, w którym dziś mieści się Urząd Miasta Poznania. W Sali Sesyjnej odsłonięty i zakonserwowany został fragment XVIII-wiecznego fresku, stanowiącego wyjątkowo cenny i unikatowy przykład pierwotnego, barokowego wystroju Kolegium.

Istotnym elementem budowania świadomości historycznej są prowadzone od kilku lat kompleksowe badania archeologiczne na Starym Mieście, które znacząco przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o dziejach Poznania i jego mieszkańcach.

- Prowadzimy stały nadzór nad pracami rewaloryzacyjnymi na Pl. Kolegiackim. Najważniejszym działaniem, oprócz poprawy funkcjonalności i estetyki placu, będzie przywrócenie pamięci o historii tego miejsca i wyjątkowym budynku kolegiaty, który dominował w przestrzeni miasta przez stulecia - wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Dużym wyzwaniem w obszarze ścisłego Starego Miasta będzie także planowany na lata 2021-2023 remont płyty Starego Rynku. Miejski Konserwator Zabytków czynnie uczestniczy w uzgodnieniach dotyczących nowej zabudowy w historycznych przestrzeniach, która musi być umiejętnie wkomponowana w zabytkową tkankę miasta.

Trwa konserwacja bogato wyposażonych reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego Zamku Cesarskiego, gdzie kosztownym pracom konserwatorskim poddawane są  drewniane i kamienne elementy wystroju. Zakończono już m.in. konserwację Fontanny Lwów, znajdującą się na Dziedzińcu Różanym. Ponadto, rozpoczęto prace modernizacyjne we wnętrzach zabytkowego gmachu Biblioteki Raczyńskich.

Zobacz także: Poznańskie zabytki odzyskują dawną świetność

MKZ/ AJ