Mikrogranty dla seniorów

Aż 1,5 tys. zł mogą zdobyć poznaniacy i poznanianki po sześćdziesiątce, którzy zgłoszą się do konkursu "Mikrogranty dla seniorów". Wystarczy zebrać trzy osoby i zgłosić swój pomysł - pieniądze trafią do autorów najciekawszych propozycji.

Nabór ofert trwa do 15 listopada 2019, do godziny 15 - grafika artykułu
Nabór ofert trwa do 15 listopada 2019, do godziny 15

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 60 lat i chcą coś zrobić dla siebie i swojego najbliższego otoczenia. Aby się zgłosić, wystarczy zebrać liczącą co najmniej trzy osoby grupę i dokładnie opisać swój pomysł. Może nim być np. zorganizowanie interesującego spotkania, przeprowadzenie warsztatów czy szkoleń, organizacja konferencji albo wydarzenia integracyjnego. Pieniądze można dostać także na międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacje czy doradztwo. Warunek jest jeden: działania powinny aktywizować seniorów lub dotyczyć inicjatyw międzypokoleniowych.

Wszystkie projekty muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2019. 

Pomysł należy opisać w formularzu dostępnym na stronie: http://pisop.org.pl/konkurs-mikrogranty-dla-seniorow/ oraz w siedzibie Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu działającym przy Centrum PISOP (Chwaliszewo 75). Gotowe oferty można wysyłać mailem na adres: mikrograntydlaseniorow@pisop.org.pl lub złożyć (pocztą lub osobiście) w wersji papierowej w Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu.

Nabór ofert trwa od 3 października do 15 listopada 2019, do godziny 15. 

Dla wszystkich, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu tego typu projektów, organizatorzy przewidzieli pomoc. Doradca skonsultuje pomysł, pomoże wypełnić formularz, sprawdzi poprawność poszczególnych elementów i pomoże w wypełnieniu oferty. Jeśli będzie trzeba, omówi również zasady realizacji projektów, pokaże wzory dokumentów, jakie będą potrzebne i będzie na bieżąco odpowiadał na pytania i doradzał na etapie realizacji. Na etapie rozliczenia pomoże w wypełnieniu sprawozdania oraz zweryfikuje dokumenty finansowe i merytoryczne konieczne do rozliczenia projektu.

Więcej informacji na stronie: http://pisop.org.pl/konkurs-mikrogranty-dla-seniorow/, lub pod nr tel: : 534 205 699, 61 851 91 34. Pytania można też wysyłać mailowo na adres: mikrograntydlaseniorow@pisop.org.pl

Konkurs ogłoszony jest w ramach miejskiego programu "Mikrogranty dla Seniorów", którego operatorem na zlecenie Miasta jest Centrum PISOP.

AW

sieci społecznościowe