Można ocenić PBO

Które zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego są oceniane przez poznaniaków pozytywnie? Co mieszkańcy myślą o poszczególnych etapach PBO? Jakie zmiany można wdrożyć w przyszłym roku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma dać prowadzona właśnie ewaluacja.

Grafika przedstawia rysunek ołówka oraz kartki papieru, na której w odpowiedniej kratce można zaznaczyć krzyżyk lub ptaszek. - grafika artykułu
Chociaż głosowanie i ogłoszenie wyników już za nami, pozostaje jeszcze równie ważny element - ocena tegorocznej edycji PBO

Chociaż głosowanie i ogłoszenie wyników już za nami, pozostaje jeszcze równie ważny element - ocena tegorocznej edycji PBO. W ramach tego etapu pracownicy Urzędu Miasta Poznania chcą poznać opinie mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego. Każdy chętny może wziąć udział w ankiecie. Wystarczy kliknąć w link

Swoimi przemyśleniami na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można podzielić się do 31 grudnia. Kwestionariusz składa się z 24 pytań. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez poznaniaków wydane zostaną rekomendacje zmian w kolejnej edycji PBO. Wyniki ewaluacji upublicznione zostaną w serwisie PBO22

 AJ

sieci społecznościowe