Nabór na rachmistrzów wydłużony

Wydłużono nabór na rachmistrzów spisowych. Osoby, które chciałyby pełnić tę funkcję, do 16 lutego mogą zgłosić się do Urzędu Miasta Poznania. Zakwalifikowani kandydaci będą uczestniczyć w przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2021, który odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca. 

Grafika przedstawia zdjęcie mężczyzny i kobiety - oboje się uśmiechają oraz informacje o naborze na rachmistrza. - grafika artykułu
Wydłużono nabór na rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności,  strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Do przeprowadzenia badania niezbędni są rachmistrzowie spisowi, którzy będą pozyskiwać dane bezpośrednio lub telefonicznie (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19). Nabór kandydatów, którzy chcieliby pełnić tę funkcję, rozpoczął się 1 lutego i potrwa do wtorku, 16 lutego. 

Jak zostać rachmistrzem?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien być pełnoletni. Musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Każdy kandydat musi też przejść szkolenie (w trybie online), zakończone zdanym egzaminem. Za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie określone w ustawie.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz (w załączniku) i złożyć go w Urzędzie Miasta Poznania. Można to zrobić mailowo na adres: nsp2021@um.poznan.pl (wysyłając skan podpisanego formularza w formacie jpg lub pdf), za pośrednictwem platformy ePUAP (należy wybrać formularz "wniosek ogólny do urzędu"i dołączyć w załączniku skan podpisanego formularza w formacie jpg lub pdf), drogą pocztową - na adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (z dopiskiem "spis powszechny") lub osobiście - w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim znajduje się dedykowana temu skrzynka podawcza. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Z informacji GUS wynika, że łącznie w Poznaniu potrzebnych jest 222 rachmistrzów oraz 111 osób rezerwowych. 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej pod nr tel. 61 646 33 44 i adresem e-mail: nsp2021@um.poznan.pl. 

AJ

sieci społecznościowe