Nagroda Literacka - ostatnie chwile na zgłoszenia

Do środy, 15 lutego, można zgłaszać książki do 9. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wydawców, instytucje, a także autorki i autorów.

Grafika z informacjami o konkursie oraz czarnymi kwadratami rozmytymi na końcach - grafika artykułu
Do środy, 15 lutego, można zgłaszać książki do 9. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach - za całokształt twórczości (Nagroda im. Adama Mickiewicza) i za znaczący dorobek twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 35 roku życia (Nagroda - Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Fundatorami nagrody są Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Laureaci Poznańskiej Nagrody Literackiej otrzymują gratyfikację pieniężną w wysokości 60 000 zł (nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane zgłaszanego autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu);
  • tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia;
  • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
  • zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków);
  • ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji.

Organizatorzy proszą także o wysłanie do dyspozycji jury 7 egzemplarzy każdej książki oraz wersji elektronicznej (formaty EPUB, PDF czy MOBI) na adres: prof. Marcin Jaworski, Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UAM, ul. Fredry 10, p. 238, 61-701 Poznań z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

Dokumenty należy wysłać również w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza Kapituły: pnl@amu.edu.pl.

W przypadku braku większej liczby egzemplarzy, należy wysłać dwa papierowe oraz obowiązkowo wersję elektroniczną.

W 2023 roku laureatów nagrody wybierze jury w składzie: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący Kapituły), Magdalena Kicińska, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański, Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz PNL).

W ubiegłych latach laureatami PNL zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka, Jan Gondowicz i Stanisław Rosiek. Z kolei wśród wyróżnionych stypendium im. Barańczaka znaleźli się: Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz, Igor Jarek i Urszula Honek.

Szczegóły konkursu znajdują się na  www.poznanskanagrodaliteracka.pl.

PD

sieci społecznościowe