Nagroda Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

12 młodych poznaniaków z imponującym dorobkiem naukowym otrzyma miejskie stypendium. Znamy też już laureata XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania - został nim prof. Edward Balcerzan, literaturoznawca, poeta, prozaik, tłumacz i eseista.

Prof. Edward Balcerzan to tegoroczny laureat Nagrody Naukowej Miasta Poznania/fot. Bogusława Latawiec - grafika artykułu
Prof. Edward Balcerzan to tegoroczny laureat Nagrody Naukowej Miasta Poznania/fot. Bogusława Latawiec

Kandydaturę prof. Edwarda Balcerzana zgłosił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Dorobek naukowy prof. Balcerzana niewiele ma sobie równych pod względem doniosłości w polskiej powojennej nauce o literaturze - podkreślili autorzy wniosku. -  Dzięki swoim studiom teoretycznym badacz ten stał się współtwórcą zrodzonej w latach 60. XX wieku szkoły strukturalno-semiotycznej, która rozsławiła Poznań jako ośrodek badań humanistycznych. Jako jeden z pierwszych uczynił także zagadnienia sztuki przekładu przedmiotem zainteresowań polonistów-literaturoznawców, konstytuując w latach 60. I 70. XX wieku tzw. "poznańską szkołę translatologiczną". W monografii "Literariness. Models, gradations, experiments" prof. Balcerzan udowodnił, że polska myśl teoretyczna w badaniach literackich ma do zaproponowania zagranicznym kręgom naukowym oryginalne koncepcje i metody.

Zdaniem naukowców dzięki zawartym w książce interpretacjom dzieł literatury polskiej, a także nawiązaniom do osiągnięć polskiego literaturoznawstwa, monografia ma olbrzymie znaczenie dla promocji poznańskiej humanistyki za granicą.

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca nie tylko przyznała prof. Balcerzanowi Nagrodę Naukową w wys. 60 tys. zł, ale wyłoniła też dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami zostali: Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska), Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska), Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), Anetta Płatek (Politechnika Poznańska), Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska), Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN).

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Szczegóły osiągnięć poszczególnych stypendystów - w załączniku.

WRMiWM/AW

Załączniki