Nagrody i stypendia Miasta Poznania

Poznańscy twórcy i naukowcy zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski, a Nagrodę Artystyczną odebrał - dr Paweł Grobelny, projektant i kurator. Przyznano też kilkanaście stypendiów dla młodych badaczy i artystów. 

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał dr Paweł Grobelny, projektant i kurator
Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał dr Paweł Grobelny, projektant i kurator

Nagroda Naukowa oraz Nagroda Artystyczna Miasta Poznania przyznawane są osobom o niekwestionowanych osiągnięciach. Twórcom i naukowcom, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta. Wysokość każdej z nich wynosi 60 tys. złotych. 

- Chciałbym, żeby nagrodzeni twórcy i naukowcy zostali w Poznaniu i tu działali - mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Tworzymy takie warunki, żeby artyści i badacze mogli stale się rozwijać przy wsparciu miasta Poznania. 

Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. Michał Jerzy Michałowski, za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej.

Dr hab. Michał Jerzy Michałowski odbierze nagrodę 29 czerwca podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. 

Laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania został dr Paweł Grobelny, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis. 

Dr Paweł Grobelny odebrał nagrodę 24 czerwca podczas uroczystości wręczenia stypendiów dla młodych twórców i badaczy.

Powołana przez Radę Miasta Kapituła wybrała też laureatów stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego i artystycznego. 

- Chciałbym serdecznie wszystkim pogratulować! - podkreślił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania - To jest ukoronowanie państwa wysiłku, talentu i kreatywności. Dziękuję za wasz wpływ w rozwój naszego miasta. 

Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. złotych.  Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami naukowymi zostali:

Witold Andrałojć   (Polska Akademia Nauk / chemia)

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biomolekularnej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego i popularyzację tej metody wśród młodych naukowców i studentów.

Maria Billert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / biologia)

za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad biologią komórek beta trzustki oraz tkanki tłuszczowej.

Karol Jopek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / medycyna)

za opisanie wpływu kortykotropiny oraz ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na czynnik transkrypcyjny Giot1 nadnerczy szczura.

Joanna Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia)

za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Joanna Majka (Polska Akademia Nauk / genetyka roślin)

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie cytogenetyki molekularnej i jej zastosowanie w analizie struktury genomów i procesów zachodzących w ewolucji wybranych gatunków traw klimatu umiarkowanego.

Michał Nowicki (Politechnika Poznańska / robotyka)

za wyróżniający się dorobek w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, szczególnie zaś w zakresie nawigacji autonomicznej.

Dawid Pakulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu).

Justyna Piwek (Politechnika Poznańska / technologia chemiczna)

za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej związane z żywotnością kondensatorów elektrochemicznych pracujących w środowisku wodnym.

Joanna Rak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / politologia)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników.

Milena Roszkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / biologia)

za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym.

Justyna Rychły (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / fizyka)

za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych.

Samanta Witomska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody.

Stypednia artystyczne 

Kapituła Nagrody Artystycznej pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zdecydowała się wyróżnić siedmioro twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 8,5 tys. złotych. Tegorocznymi laureatami zostali:

Mateusz Gidaszewski (muzyka)

za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, potwierdzone sukcesami w konkursach skrzypcowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Tomasz Kaniewski (muzyka)

za popularyzowanie kultury muzycznej oraz działania na rzecz rozwoju orkiestr dętych i brass bandów.

Justyna Machaj (teatr)

za kreatywność i dojrzałość przekazu scenicznego oraz  różnorodność projektów teatralnych.

Bartłomiej Miler (muzyka)

za wkład w rozwój, popularyzację oraz promocję sztuki perkusyjnej i związanych z nią nowatorskich projektów artystycznych.

Patrycja Plich (sztuki wizualne)

za wypracowanie indywidualnego języka wizualnego, liczne osiągnięcia artystyczne, oraz postawę twórczą, aktywizującą lokalne społeczności w kraju i za granicą.

Weronika Wronecka (literatura, film)

za interdyscyplinarną działalność twórczą w dziedzinie filmu, literatury i filozofii.

Jakub Żwirełło (muzyka)

za jeden z najważniejszych polskich debiutów płytowych 2018 roku, znamionujący  wnikliwość obserwacji świata i społeczeństwa i umiejętność jej przełożenia na spójne i oryginalne formy dźwiękowej i wizualnej komunikacji z odbiorcami.

Uroczystość wręczenia stypendiów dla młodych twórców i badaczy poprowadzili Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP i Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP.

JD