Nagrodzono najlepszych autorów prac magisterskich i doktorskich

Już po raz 14. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe albumy i nagrody pieniężne.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 kwietnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania - grafika artykułu
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 kwietnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania

Główny cel konkursu to promocja osiągnięć naukowych poznańskich studentów oraz włączenie ich w prace na rzecz rozwoju miasta.

- Jesteśmy dumni z tego, że Poznań jest miastem akademickim. Doceniamy wysiłki naukowe studentów i doktorantów naszych poznańskich uczelni- mówił zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. - Cieszę się, że konkurs jest kontynuowany. Dla nas to jeden z elementów współpracy miasta ze środowiskiem akademickim.

Kapituła konkursu - w skład której weszli urzędnicy, miejscy radni i profesorowie poznańskich uczelni wyższych - wzięła pod uwagę utylitarność prac. Ważne było też, czy poruszono w nich problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski oraz czy opisane rozwiązania, można zrealizować w naszym mieście.

- Kapituła co roku stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Prace dotyczą rozmaitych dziedzin. Wszystkie, zgłoszone do konkursu są na wysokim poziomie. Myślę, że Poznań ma przed sobą wielką przyszłość - stwierdził Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

W tym roku na konkurs wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym w tym 43 rozprawy doktorskie i 90 prac magisterskich. Decyzją kapituły w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8 tys. zł oraz 7 honorowych wyróżnień. W kategorii prac magisterskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 4 tys. zł i 6 honorowych wyróżnień.

W tym roku odbyła się 14. edycja konkursu. Dotychczas nagrodzono i wyróżniono 178 prac - przyznano 42 nagrody i 54 wyróżnienia w kategorii prac magisterskich oraz 39 nagród i 43 wyróżnienia w kategorii prac doktorskich.

AJ

Załączniki

sieci społecznościowe