Nowe przejście dla pieszych

Uruchomiono została nowa sygnalizacja świetlna na ul. Serbskiej przy ul. Pasterskiej. Oprócz zwykłego cyklu, czerwone światło zapalać się będzie kierowcom, którzy przed dojazdem do przejścia dla pieszych przekraczają dopuszczalną prędkość. Dzięki temu ma być bezpieczniej. Łatwiej się będzie można przemieszczać również pomiędzy osiedlami Pod Lipami a Kosmonautów.

Nowe przejście dla pieszych fot. ZDM
Nowe przejście dla pieszych fot. ZDM

Kierowcy poruszający się ul. Serbską pomiędzy ul. Naramowicką a rondem Solidarności często przekraczali dozwoloną prędkość. Prowadziło to w przeszłości do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych korzystających z przejścia przez ul. Serbską w sąsiedztwie ul. Pasterskiej. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały w tym miejscu sygnalizatory, które mają skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Wyposażono je w umieszczone w jezdni pętle pomiarowe, które wykrywają prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych. Jeżeli jest ona zbyt wysoka, sygnalizator automatycznie zmienia nadawane światło na czerwone, zmuszając auta do zatrzymania się.

Ponadto na przejściu dla pieszych przez ul. Serbską zamontowano sygnalizację akustyczną z przyciskami o poszerzonej funkcjonalności. Poprawi to bezpieczeństwo i wygodę korzystania z "zebry" szczególnie przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Wewnątrz przycisków znajdują się głośniki naprowadzające pieszych na sygnalizator i dostosowujące natężenie emitowanych dźwięków do głośności otoczenia. Po boku każdego z przycisków umieszczone są listwy z piktogramami prezentującymi topografię przejścia, w tym liczbę pasów ruchu, wyspę dzielącą oraz lokalizację kolejnego sygnalizatora z przyciskiem.

Na uruchomieniu nowej sygnalizacji na Winogradach zyskają również rowerzyści. W ramach inwestycji wykonany został przejazd rowerowy przez ul. Pasterską. Zamontowane na nim sygnalizatory wyposażono w kamery termowizyjne, wykrywające cyklistów zbliżających się do przejazdu i ułatwiające im płynne pokonanie go.

W ramach prac związanych z budową sygnalizacji na ul. Serbskiej od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Naramowicką wykonany został również kanał teletechniczny z instalacją światłowodową, który obecnie służy do obsługi nowych sygnalizatorów, ale w przyszłości będzie wykorzystany przy budowie linii tramwajowej na Naramowice.

Całkowity koszt prac zrealizowanych na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Pasterskiej, wraz z budową wspomnianego wyżej kanału teletechnicznego, wyniósł 650 tysięcy złotych.

ZDM