Nowe tablice z nazwami ulic

Tablice zawierające nazwy ulic są systematycznie wymieniane na nowe, zgodne z obowiązującym Systemem Informacji Miejskiej. W ciągu najbliższych trzech lat nowe oznakowanie pojawi się w północno-zachodniej i wschodniej części Poznania.

Nowa tablica z nazwą ulicy zgodna z obowiązującym Systemem Informacji Miejskiej - grafika artykułu
Nowe tablice z nazwami ulic w kolejnych częściach miasta fot. ZDM

Aktualny sposób oznaczania ulic jest już dobrze znany z wielu miejsc w mieście. Na tablicach o szarym tle umieszczona jest nazwa ulicy, pod nią na niebieskim pasku widnieje nazwa jednostki obszarowej, a w prawym lub lewym dolnym rogu znajduje się oznaczenie, w którym kierunku numery adresowe rosną lub maleją. Jest to pomocne choćby przy szukaniu danej lokalizacji. Wiadomo, w którą stronę należy się kierować oraz jak duży dystans pozostał do pokonania.

Nazwy jednostek obszarowych nie zawsze pokrywają się urzędowymi nazwami osiedli - te ostatnie są niekiedy podzielone na kilka obszarów. Przykłady jednostek obszarowych to choćby Pogodno i Raszyn na terenie osiedla Grunwald - Południe, czy też św. Roch lub Łacina na Nowym Mieście.

Opisane wyżej oznakowanie jest zgodne z obowiązującym w Poznaniu Systemem Informacji Miejskiej i sukcesywnie zastępuje tablice starego typu w kolejnych częściach miasta. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do podpisania umowy, na mocy której nowe tablice z nazwami ulic pojawią się w na terenie Kiekrza, Strzeszyna, Podolan, Piątkowa, Moraska, os. Warszawskiego, Antonina i Antoninka, Miłostowa i Głównej. Zakres prac będzie systematycznie realizowany w ciągu najbliższych trzech lat. Koszt zadania wyniesie 1,5 miliona złotych.

Zgłoszenia uszkodzonych lub zaginionych znaków drogowych, w tym również tabliczek z nazwami ulic przyjmowane są pod numerami telefonów: 61 661 44 02, 661 44 46, 64 65 450, 795 525 660 oraz mailowo: zdm@zdm.poznan.pl.

RB, ZDM

sieci społecznościowe