Nowy buspas na Garbarach i trzeci pas na Jana Pawła II

Buspas na ul. Garbary zostanie wydłużony. Ulica zyska także nową nawierzchnię i zieleń. Komunikacja zbiorowa będzie uprzywilejowana, a jej pasażerowie będę mogli szybciej poruszać się po mieście. Na ul. Jana Pawła II powstanie dodatkowy pas od ronda Śródka, który będzie alternatywą dla Garbar. Wprowadzane zmiany były postulowane przez mieszkańców.

Nowu buspas powstanie na ul. Garbary - grafika artykułu
Nowu buspas powstanie na ul. Garbary

Nowy buspas poprawi płynność i komfort podróży transportem publicznym. Umożliwi skrócenie czasu przejazdu autobusów na kluczowej osi komunikacyjnej północ-południe przez centrum miasta. 

Po ul. Garbary poruszają się cztery linie autobusowe: 174, 176, 190 i 603. W dni powszednie wykonują 233 kursy dziennie przewożąc około 15 tysięcy pasażerów. Trasa linii 174 jest jedną z najdłuższych w Poznaniu. Przebiega przez centrum i obsługują ją w większości najnowsze autobusy elektryczne.

Według rozkładu linie te powinny pokonać odcinek między przystankami Małe Garbary a AWF w 5 minut. Opóźnienia sięgają jednak od 2 do 5 minut. Zdarzają się również ekstremalne sytuacje, kiedy autobus na Garbarach stoi nawet 10 minut. Wprowadzenie buspasa pozwoli zminimalizować rozbieżności pomiędzy rozkładowym a rzeczywistym czasem przejazdu.

Obecnie na ul. Garbary można korzystać z buspasa zaczynającego się za ul. Długą i dochodzącego do skrzyżowania z ul. Krakowską. W celu usprawnienia komunikacji publicznej w Poznaniu wyznaczony zostanie kolejny odcinek buspasa wraz ze śluzami autobusowymi. Będzie się on rozpoczynać w rejonie przystanku Małe Garbary za skrzyżowaniem ulic Małe Garbary-Estkowskiego. Nowa organizacja ruchu w ciągu ul. Garbary będzie liczyć ok. 800 m, a wraz z dotychczasowym odcinkiem łączna długość z preferencjami dla transportu publicznego wyniesie prawie 1100 m.

Dopuszczone do ruchu po buspasie będą: taksówki, pojazdy służb miejskich i elektryczne, a także rowery, motocykle oraz motorowery.

Dla samochodów przeznaczony będzie pas jezdni o szerokości 3 metrów. Nastąpi ograniczenie prędkości do 30 km/h na całej długości, a przed skrzyżowaniami z ulicami: Wielką, Wszystkich Świętych i Marii Magdaleny powstaną progi wyspowe (tzw. poduszki berlińskie). Na skrzyżowaniu z ul. Wodną i ul. Wszystkich Świętych wyłączone będą sygnalizacje świetlne. 

Garbary bardziej bezpieczne i zielone

Przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu naprawiony zostanie stan nawierzchni całej jezdni ul. Garbary - na odcinku gdzie pojawi się buspas. Poprawi się również jakość przestrzeni ulicy. Od ul. Wielkiej do placu Bernardyńskiego pojawi się zieleń w donicach oraz ławki na wzór rozwiązań z ul. Ratajczaka oraz aktualnie realizowanych na ul. Paderewskiego i Wielkiej. Na wiosnę  zazieleni się też przystanek autobusowy Małe Garbary. 

Na ul. Grobla (pomiędzy ul. Garbary a ul. Mostową) wyznaczone będą bezpieczne, równoległe miejsca postojowe po obu stronach ulicy. Bezpieczniej dla pieszych będzie na skrzyżowaniu ul. Wodnej i placu Kolegiackiego. Nastąpi tam zwężenie geometrii skrzyżowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami wyznaczone będą miejsca dla niepełnosprawnych oraz koperty dla dostaw. 

Pierwsze prace - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - rozpoczną się w lutym lub marcu. Buspas zostanie uruchomiony przed wakacjami.

Zmiany inspirowane głosem mieszkańców

Przygotowania do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznej na ulicy Garbary rozpoczęto już pod koniec 2017 roku. Opracowano "Raport o stanie ul. Garbary". Następnie w 2018 i 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ulicy Garbary, zmierzające do wypracowania możliwych wariantów poprawy jakości jej przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb, preferencji i oczekiwań mieszkańców.

Do najważniejszych wniosków zgłaszanych w czasie konsultacji należały postulaty: uspokojenia ruchu samochodowego i ograniczenia tranzytu "międzydzielnicowego", poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej, stworzenia warunków dla bezpiecznej komunikacji rowerowej i pieszej (w tym eliminacja parkowania na chodnikach), wzbogacenia przestrzeni o zieleń i elementy małej architektury.

Wprowadzane w bieżącym roku zmiany stanowią rozpoczęcie procesu odnowy ulicy Garbary zgodnie z kierunkami wskazanymi przez mieszkańców.

Alternatywa dla Garbar

Żeby stworzyć kierowcom alternatywę dla przejazdu przez ul. Garbary na równoległej do niej ulicy Jana Pawła II powstanie dodatkowy, trzeci pas od ronda Śródka w kierunku ul. Baraniaka. Zostanie on wytyczony od dworca autobusowego do wysokości budynku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Obecnie ulica, która jest ważnym elementem I i II ramy komunikacyjnej, posiada w tym miejscu dwa pasy do jazdy prosto oraz jeden wyznaczony do skrętu do PCSS. Jadący ul. Wyszyńskiego będą też mieli do dyspozycji dwa pasy do skrętu w prawo w ul. Jana Pawła II (obecnie jest tylko jeden). Dzięki nim oraz utworzeniu trzeciego pasa poprawi się bezpieczeństwo i płynność przejazdu. Kierowcy nie będą musieli zmieniać pasa ruchu na krótkim odcinku na wysokości dworca autobusowego, tylko wykonać ten manewr bezpiecznie na dłuższym odcinku drogi.

Rozpoczęcie prac na ul. Jana Pawła II planowane jest na początek marca. Do Wielkanocy nie będą one generowały utrudnień. Wszystkie roboty mają zakończyć się w kwietniu.

Dodatkowe buspasy podczas realizacji inwestycji

Jeszcze przed wakacjami wprowadzone zostaną rozwiązania, mające w istotny sposób poprawić sytuację pasażerów komunikacji publicznej w tych dzielnicach Poznania, w których - z uwagi na roboty budowlane w ramach dużych inwestycji - występować będą poważne utrudnienia w ruchu. 

Prace dotyczące tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz z przebudową skrzyżowania ulic Naramowickiej i Lechickiej do układu dwupoziomowego węzła drogowego, a także z przebudową ronda Rataje znajdują się obecnie na etapie ostatecznych uzgodnień pomiędzy jednostkami miejskimi. Już niebawem proponowane rozwiązania będą mogły zostać przedstawione mieszkańcom.

Planowane rozwiązania mają także na celu wzmocnienie świadomości społecznej, że poruszanie się po mieście środkami transportu zbiorowego stanowi realną alternatywę dla jazdy samochodem.

Jesienią Miasto przedstawi szczegółowe informacje o kolejnych buspasach. 

Więcej aut niż mieszkańców

W Poznaniu z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów. Liczba pojazdów, wliczając również ponad 170 tysięcy aut codziennie wjeżdżających do miasta, przekracza liczbę mieszkańców. Duża liczba samochodów przekłada się na ruch w mieście, trudności z zaparkowaniem oraz zwiększanie zanieczyszczenia środowiska.

Wprowadzenie buspasów ma doprowadzić do sytuacji, że autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Oprócz braku strat czasu i umożliwienia przesiadek na inne linie zgodnie z rozkładem jazdy, pasażerowie zyskają regularność ruchu, a co za tym idzie niezawodność. Ta z kolei generuje wzrost zaufania pasażerów do komunikacji miejskiej i w konsekwencji stopniową zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych - czystsze i spokojniejsze miasto.

sieci społecznościowe