Nowy System Informacji Miejskiej

Poznań przygotował nowy System Informacji Miejskiej. - Jest to całościowe, spójne i czytelne opracowanie obejmujące wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. Dzięki niemu łatwiej będzie się odnaleźć mieszkańcom, pasażerom komunikacji publicznej, turystom i kierowcom - mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej
Konferencja prasowa dot. nowego Systemu Informacji Miejskiej

W ramach informacji pasażerskiej już z początkiem września 2017 roku zmieni się grafika wszystkich materiałów umieszczanych w gablotach wiat przystankowych i autobusowych, w tym schematy linii komunikacji miejskiej. Nowością będzie wprowadzenie na wiatach do końca 2017 roku kolorowych kółek z numerami linii tramwajowych, a także wyrazistych tablic z nazwami przystanków. Kolejnym elementem będzie oznakowanie terenów nadwarciańskich, które już w niewielkim fragmencie pojawiło się w tym roku w ramach przystanków tramwaju wodnego, czy plaż miejskich. Pylony z mapami atrakcji turystycznych oraz kierunkowskazy pojawią się prawdopodobnie w przyszłym sezonie. W niedługim natomiast czasie zostanie zrealizowane oznakowanie Plażojady - szlaku rowerowego łączącego trzy poznańskie jeziora: Rusałka, Strzeszyńskie i Kierskie. Zmieni się także oznakowanie cmentarzy. Zgodnie z nową koncepcją oznakowana została podlegająca Zarządowi Zieleni Miejskiej Cytadela oraz niektóre parki i tereny zielone.

- Nowa księga SIM zawiera wszystkie elementy, na których powinien opierać się dobrze zaprojektowany, spójny i funkcjonalny system informacji - informuje Piotr Libicki, pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta. - Określona została czcionka, podstawowe zasady konstruowania oznakowań w zależności od miejsca i odbiorcy, do którego skierowany jest komunikat, a także zestaw dedykowanych miastu atrakcyjnych ikon - dodaje plastyk miejski.

Zgodnie z nowym SIM zaprojektowane zostały tablice adresowe i ulicowe, kierunkowskazy kierujące pieszych, informacja dla kierowców, pylony miejskie w podziale na pylony śródmiejskie, osiedlowe i historyczne, piesze węzły komunikacyjne, informacja historyczna, a także cała informacja pasażerska dla użytkowników komunikacji miejskiej. System objął także szczegółowe oznakowanie rzeki Warty oraz terenów zielonych i rekreacyjno- sportowych.

System będzie wdrażany stopniowo, tak by nie generować dodatkowych kosztów. Natomiast o dedykowane środki budżetowe będziemy zabiegać w przypadku informacji pieszej, która dziś wydaje się nieatrakcyjna i nieco archaiczna, nieprzystająca do nowoczesnego miasta. Tu nowością będzie związanie pieszego z kolorem żółtym. Na nośnikach kierujących pieszych do celu pojawi się ludzik na żółtym tle, a schemat miasta będzie uwzględniał tzw. walking dystans, czyli obiekty w zasięgu pięciominutowego spaceru.

Pierwszy System Informacji Miejskiej w Poznaniu powstał w 2003 roku. Był on nowoczesny jak na swój czas i przez wiele lat doskonale spełniał swoją rolę. Po kilkunastu jednak latach stracił w części na atrakcyjności. Nie mógł także uwzględniać nowych obszarów informacji, które od tego czasu stały się naszą rzeczywistością. Te słabe strony dostrzeżono w 2014 roku w związku z koniecznością oznakowania przejścia podziemnego pod ul. Matyi. Okazało się, że system ten nie dysponuje zadawalającymi rozwiązaniami w zakresie oznakowania węzłów komunikacyjnych. Na bazie opracowanych przez firmę Propaganda wytycznych podstawowych (Uniwersalnego Systemu Komunikacji) powstało oznakowanie dla tego węzła, które spotkało się z pozytywną oceną użytkowników. Kolejne elementy pojawiające się w przestrzeni miasta - oznakowanie wiat, stacji roweru miejskiego, tablic ITS, biletomatów - były już projektowane zgodnie z tymi założeniami. 

W 2016 roku Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie nowego Systemu Informacji Miejskiej. Był on wypadkową trzech elementów: sprawdzonych rozwiązań starego SIM, projektów zrealizowanych do tej pory w przestrzeni miasta już w nowej konwencji oraz wizji projektantów wyłonionych w przetargu.

Z końcem 2016 roku konsorcjum firm DoubleBrand i Kreativia wykonały to zadanie w ścisłej współpracy z licznymi miejskimi jednostkami pod kierownictwem oddziału promocji Gabinetu Prezydenta oraz pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta. W pracy wzięły również udział inne wydziały m.in. zespół konserwatora zabytków, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a także jednostki miejskie -  ZDM, ZTM, MPK oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna i Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

- Dzięki zaangażowaniu tak wielu stron udało nam się stworzyć kompleksowe opracowanie, które obejmuje wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. To ważne zarówno dla wizerunku, jak i promocji miasta - wyjaśnia Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta. - Mając tak spójny system, możemy go wykorzystywać w akcjach informacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów, np. zmian komunikacyjnych, czy atrakcji nad Wartą. Mamy także materiał graficzny do kampanii społecznych prowadzonych przez Oddział Promocji, jak np. Przesiądź się! czy Trzymaj czystą Wartę - w obu kampaniach wykorzystywaliśmy piktogramy, będące elementami SIM - dodaje Patryk Pawełczak.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/przestrzenpubliczna