O rozwoju terenów nad Wartą w Amsterdamie

Na targach International Water Week delegacja z Poznania wzięła udział w odrębnej konferencji Resilient Cities Leaders Forum dla miast położonych nad rzekami. W międzynarodowym gronie omawiano różne kwestie dotyczące rozwoju, zarządzania i problemów związanych z wodą - od rewitalizacji terenów nadrzecznych, poprzez reagowanie na zmiany klimatyczne, po finansowanie projektów inwestycyjnych.

UM Poznań - grafika artykułu
UM Poznań

Prezydent Jacek Jaśkowiak przedstawił na forum opracowany program strategiczny "Rzeka w mieście", zawierający konkretne działania na rzecz przywrócenia Warty mieszkańcom i turystom. Prezentację uzupełnił Rafał Przybył, regionalny dyrektor firmy Vastint, będącej partnerem Miasta w tym programie. Omówił plany powstania osiedla "Portowo", czyli projektu pilotażowego Strategii Rozwoju Rzeki Warty. 

W czasie konferencji odbyło się spotkanie poznańskiej delegacji z przedstawicielami regionu Południowa Holandia w towarzystwie Ambasadora RP w Holandii, dr Jana Borkowskiego. Miasto Poznań oraz region Południowa Holandia podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie gospodarki wodnej, opartej w szczególności na wymianie wiedzy i doświadczeń. Władze Miasta, w kontekście działań już podjętych nad Wartą, liczą na współpracę biegłych w tej dziedzinie ekspertów holenderskich, przede wszystkim w zakresie rozwiązań stosowanych w gospodarce wodnej czy budowie urządzeń hydrologicznych. List został podpisany przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka, w obecności jego zastępcy Mariusza Wiśniewskiego, natomiast ze strony holenderskiej - przez Wiebe Brandsma, Szefa Departamentu Finansów i Spraw Społecznych Regionu Południowej Holandii, w towarzystwie Gerarda Hofmana, reprezentanta Konsorcjum Regionu Południowa Holandia. Strony odbyły już wcześniejsze spotkania w Poznaniu, a podpisanie listu traktują jako pierwszy formalny krok na drodze do długoterminowej współpracy. Celem jest optymalne zagospodarowane i dalszy rozwój terenów nadwarciańskich, by maksymalnie wykorzystać walory i możliwości rzeki dla dobra mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. 

Władze Miasta intensyfikują działania zmierzające do odnowy terenów nad Wartą - to już drugi w tym tygodniu list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju tego terenu - 2 listopada zawarto  z położonymi nad rzeką gminami porozumienie o utworzeniu w województwie wielkopolskim klastra rzecznego. Jego sygnatariusze zobowiązują się do rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu przywrócenia transportu oraz turystyki na rzekach województwa Wielkopolskiego. Będzie to możliwe poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. 

/hs/

sieci społecznościowe