Obowiązkowa deratyzacja

W sobotę, 1 kwietnia, w Poznaniu rozpocznie się obowiązkowa deratyzacja, która potrwa do końca miesiąca. Celem akcji jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta muszą wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni. Służby będą kontrolować przestrzeganie tego obowiązku.

Na zdjęciu szczur na ziemi, obok napis "obowiązkowa deratyzacja" - grafika artykułu
W sobotę, 1 kwietnia, w Poznaniu rozpocznie się obowiązkowa deratyzacja, która potrwa do końca miesiąca.

Deratyzacja konieczna jest przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, punktach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach. Ponadto w szpitalach, hotelach, placówkach oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zarządcy i administratorzy wymienionych nieruchomości są zobowiązani do rozłożenia trutki już w dniu rozpoczęcia akcji, czyli 1 kwietnia. Podczas całego miesiąca należy regularnie monitorować jej ilość w wyłożonych pojemnikach. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem samej deratyzacji dokonać niezbędnych napraw otworów i szczelin, którymi gryzonie mogą się przemieszczać.

W pobliżu trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze. Ponadto w okresie wyłożenia trucizny należy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie dzieci i zwierząt domowych, aby nie miały kontaktu z wyłożoną substancją. Profesjonalnie prowadzona deratyzacja wyklucza całkowicie metodę wykładania preparatu na tackach ze względu na duże ryzyko kontaktu z nim osób postronnych i czworonogów. Zarządca nieruchomości ma także obowiązek usuwać padłe szczury.

Właścicielom zwierząt podczas spacerów zaleca się zwrócenie uwagi zarówno na miejsca wyłożenia trutek (m.in. miejsca gromadzenia odpadów przy zabudowaniach, czy terenach wzdłuż ogrodzenia obiektu), jak również na padłe gryzonie, które po spożyciu preparatu mogą stanowić źródło wtórnego zatrucia dla naszych pupili.

Nad sposobem prowadzenia akcji czuwają odpowiednie służby. Przez cały okres deratyzacji, czyli  od 1 do 30 kwietnia 2023 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli i zarządców nieruchomości. Sprawdzać będą wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowanie terenu.

W Poznaniu deratyzacja prowadzona jest dwa razy w roku. Dwukrotna akcja ma na celu ograniczanie populacji szczurów w mieście.

Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy lokali zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości.

Oprócz działań zarządców poszczególnych terenów, czy nieruchomośc, także mieszkańcy powinni stosować się do pewnych wytycznych. Obecności gryzoni sprzyja wyrzucanie resztek jedzenia na trawniki, w okolicach pojemników na odpady do kanalizacji czy dokarmianie ptaków chlebem. Resztki jedzenia należy umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

Wydział Gospodarki Komunalnej, koordynujący całą akcję, przygotował poradnik deratyzacyjny, który zawiera praktyczne wskazówki w zakresie skutecznego sposobu prowadzenia działań  - materiał jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WGK. Podane są tam także miejsca, do których można oddawać opakowania po trutkach

PD

sieci społecznościowe