OBOWIĄZKOWA WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Do końca tego roku obowiązkowej wymianie podlegają dowody osobiste wydane w latach 1973-1980.

Osoby zobowiązane do wymiany tego dokumentu zapraszamy do Oddziału Dowodów Osobistych, ul. Libelta 16/20, w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 17.00, wtorki, środy i piątki od 7.30 do 18.30, a także w soboty od 7.30 do 14.00. Z obserwacji pracowników Oddziału wynika, że najmniejsze natężenie interesantów jest w godzinach od 8.00 do 10.00 i po godzinie 13.30.
Komfortowe załatwienie sprawy, bez zbędnego oczekiwania w kolejkach, będzie możliwe wtedy, gdy zainteresowani wymianą dowodu osobistego zgłoszą się do Oddziału w miesiącu, w którym wydany został ich stary dokument. Do końca kwietnia zapraszamy zatem osoby, których dowody osobiste wydane zostały w styczniu, lutym, marcu i kwietniu.
Do wniosku o wymianę dowodu osobistego trzeba dołączyć:
- 2 aktualne fotografie (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem)
- odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Poznaniu)
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Poznaniu).

sieci społecznościowe