Ofensywa inwestycyjna Poznania

Na inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców, do 2023 roku Miasto wyda ponad 3 miliardy złotych. W tym roku wydatki na ten cel będą o 80 procent wyższe niż w ubiegłym i najwyższe w historii Poznania.

Konferencja dotycząca inwestycji w Poznaniu - grafika artykułu
Konferencja dotycząca inwestycji w Poznaniu

- Całość można nazwać ofensywą inwestycyjną. Jest to efekt wielu miesięcy prac całych zespołów. Z jednej strony to Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, ponieważ mamy wyjątkową szansę w zakresie wykorzystania środków unijnych. Te dofinansowania wyznaczają harmonogram czasowy, dla tych inwestycji, które nas czekają w najbliższych latach w Poznaniu. Z drugiej strony to wyzwanie dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, by te wszystkie inwestycje były w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla mieszkańców - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. - Udało nam się przekonać też osoby i instytucje, które decydowały o rozdysponowaniu środków unijnych, że wszystko wykonamy w założonym terminie. Pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem.

Zadania transportowe, głównie z zakresu komunikacji zbiorowej, pochłoną prawie 60% środków, jakie Poznań przeznaczy w najbliższych latach na inwestycje. Unijne dofinansowanie inwestycji zaplanowanych do 2023 roku ma sięgnąć prawie 1,2 miliarda złotych.

- Inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków unijnych przez służby miejskie. Nie jest tak, że wystarczy złożyć wniosek i od razu się te pieniądze dostaje. Trzeba porządnie przygotować wnioski, koncepcje, projekty funkcjonalno-użytkowe - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. - Mamy świadomość, że to jest prawdopodobnie ostatnia taka duża perspektywa unijna dla Polski i Poznań z tej szansy skorzystał.

Inwestycje na lata

Łącznie, w najbliższych 5 latach Poznań przeznaczy na inwestycje ponad 3 miliardy złotych: 800 mln w 2019, 600 mln zł w 2020, 470 mln zł w 2021 i 300 mln w 2022.

Najwięcej pieniędzy - bo ok. 950 mln zł - Miasto zainwestuje w rozwój Poznania w roku bieżącym. Jedną z największych inwestycji będzie budowa długo oczekiwanego tramwaju na Naramowice, która rozpocznie się jesienią. Także na 2018 zaplanowano początek przebudowy i rozbudowy torowiska na tzw. górnym tarasie Rataj. Ruszą również prace torowo-sieciowe na Wildzie oraz konieczny remont mostu Lecha. Trwa kompleksowa modernizacja ul. Św. Marcin w ramach Projektu Centrum, która zakończy się na początku przyszłego roku, ale być może jeszcze w tym poznaniacy będą mogli zobaczyć efekty zmian na tej ulicy. W kolejnych etapach powstanie m.in. nowe torowisko na ul. Ratajczaka, które znacząco skróci dojazd ze ścisłego centrum do dzielnic południowych.

Zmiany będzie widać również na Jeżycach. Przebudowana zostanie płyta rynku Jeżyckiego oraz ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Żeromskiego. Powstanie również nowy odcinek ul. Św. Wawrzyńca, który znacząco poprawi komunikację w tej dzielnicy , odciążając ul. Dąbrowskiego.

Miesiąc temu oddany został do użytku pierwszy parking typu Park&Ride na Piątkowie. Budowa kolejnych pięciu, w ramach drugiego i trzeciego etapu, jest już zaplanowana. Pomiędzy kolejnymi etapami przebudowy torów na Ratajach zaplanowane są prace związane z korektą układu komunikacyjnego przy rondzie Rataje. Cały czas rozbudowywana jest również Wartostrada. W tym roku ruszy budowa następnego odcinka, który pobiegnie od mostu Królowej Jadwigi do Czartorii, po zachodniej stronie Warty. Na kolejne lata zaplanowano budowę łącznika pomiędzy Wartą a jeziorem Maltańskim.

Trwają obecnie badania poprzedzające realizację przebudowy płyty Starego Rynku, która ma się stać przyjazna dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. To niejedyne zaplanowane działania rewitalizacyjne. Kolejne to m.in. Muzeum Enigmy, rewaloryzacja placu Kolegiackiego czy przebudowa Rynku Łazarskiego. Dotację przyznano także na rewitalizację Dziecińca pod Słońcem przy Drodze Dębińskiej. Znaczące środki unijne otrzyma również Centrum Kultury Zamek oraz Biblioteka Raczyńskich.

Inwestycje nie ograniczają się tylko granic miasta. Poznań ściśle współpracuje również z gminami skupionymi w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań nad powstaniem Kolei Metropolitalnej. W ramach współpracy z gminą Komorniki przebudowany zostanie przejazd w ciągu ul. Grunwaldzkiej, gdzie powstanie tunel pod torami kolejowymi, który wyeliminuje korki przed przejazdem. W granicach gminy Czerwonak z kolei przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 196 - od granicy Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni  Ścieków. 

Wiele małych znaczących zmian

- Zmieniliśmy w Poznaniu nie tylko sposób realizacji, ale i podejście do miejskich inwestycji. Duże inwestycje są niezmiernie ważne dla rozwoju miasta, ale to te małe i lokalne realnie poprawiają jakość życia ludzi. To właśnie ich oczekują mieszkańcy - tłumaczy prezydent Poznania.

Miliony złotych Miasto wyda na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie, modernizacje i termomodernizacje szkół oraz przedszkoli, rozwój dzieci i młodzieży w ramach programów "Gimnazjalista z pasją", ""Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów", czy "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny" oraz inwestycje sportowe: pływalnie na Ratajach i w parku Kasprowicza oraz halę przy ul. Chwiałkowskiego.