Ograniczenia w sposobie ogrzewania [AKTUALIZACJA]

W poniedziałek, 22 lutego odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10. Oznacza to, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje we wtorek, 23 lutego.

Zdjęcie przedstawia czerwony dach z kominem. Z komina unosi się dym. - grafika artykułu
We wtorek, 23 lutego obowiązują ograniczenia w sposobie ogrzewania

[AKTUALIZACJA, 25 LUTEGO]

Przekroczenia wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 odnotowano również 24 lutego. Prognozuje się utrzymanie tego przekroczenia. Dlatego wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu obowiązuje również w czwartek, 25 lutego. 

Dodatkowo Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, działający przy Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ, wydał powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10. Ostrzeżenie na terenie miasta obowiązuje w czwartek, 25 lutego. Za przyczynę zaistniałej sytuacji GIOŚ wskazuje panujące warunki meteorologiczne. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[AKTUALIZACJA, 24 LUTEGO]

Przekroczenia wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 odnotowano również 23 lutego. Prognozuje się utrzymanie tego przekroczenia. Dlatego wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu obowiązuje również w środę, 24 lutego. 

Dodatkowo Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, działający przy Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ, wydał powiadomienie o odnotowanym we wtorek (23 lutego) przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 oraz o ryzyku utrzymania się tego przekroczenia. Ostrzeżenie na terenie miasta obowiązuje w środę, 24 lutego. Za przyczynę zaistniałej sytuacji GIOŚ wskazuje panujące warunki meteorologiczne. 

Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w tym dniu należy powstrzymać się od intensywnego wysiłku na zewnątrz, nie otwierać okien w celu wietrzenia pomieszczeń. Ponadto osoby cierpiące z powodu chorób serca oraz przewlekłych chorób układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać, ponieważ są we wrażliwej grupie osób i mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 (do którego doszło 22 lutego) oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia. 

We wtorek, 23 lutego obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r. 

Głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna). Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak. Utrzymujące się niekorzystne  warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej narażone na skutki takiej sytuacji są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

Osoby, które widzą, że zakaz w ich najbliższej okolicy nie jest przestrzegany, powinny poinformować o tym straż miejską - numer telefonu 986.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poznan.pl w zakładce Środowisko oraz Atmosfera dla Poznania

AJ

sieci społecznościowe