OSTATNIE DNI WAKACJI - KOŃCZĄ SIĘ REMONTY

Zaledwie tydzień pozostał do końca wakacji. W wielu poznańskich placówkach oświatowych nadal jeszcze trwają intensywne prace remontowe, tak by wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie mogli wrócić do odnowionych obiektów.

W 2004 roku remonty i modernizacje zaplanowano w 137 obiektach oświatowych: w 53 szkołach podstawowych, 23 gimnazjach, 31 przedszkolach, 11 zespołach szkół zawodowych, 14 liceach ogólnokształcących oraz 5 placówkach innego typu. Na ten cel Miasto zabezpieczyło ponad 12 milionów złotych. Prace, które w zdecydowanej większości prowadzone są właśnie w okresie letnich wakacji, koordynuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej naprawiane są dachy oraz posadzki w klasach i na ciągach komunikacyjnych, sanitariaty, instalacje elektryczne, oświetleniowe, wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. W wielu placówkach kontynuowane są modernizacje szkolnych sal gimnastycznych i boisk sportowych, które m.in.wyposażane są w nowoczesne nawierzchnie z tworzyw sztucznych, bardziej estetyczne, trwalsze i bezpieczniejsze. W ramach programu termorenowacji zmodernizowane zostały dwie kotłownie węglowo - koksowe na ekologiczne źródła ciepła: w Szkole Podstawowej Nr 63 przy ul. Starołęckiej i w Przedszkolu Nr 82 przy ul. Zawady, natomiast w 37 placówkach częściowo wymieniana jest stolarka okienna bądź modernizowana instalacja centralnego ogrzewania.

sieci społecznościowe