PBO 2023: ostatnie dni na zgłaszanie pomysłów

Pozostało już niewiele czasu, by zgłosić swój pomysł do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Można to zrobić tylko do środy, 15 czerwca. Tym razem do wydania jest aż 25 mln zł - 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 19 mln zł - na rejonowe.

Grafika przedstawia rysunek ludzi trzymających kartki papieru z różnymi obrazkami, logo PBO oraz informacje o zgłaszaniu projektów. - grafika artykułu
Pozostało już niewiele czasu, by zgłosić swój pomysł do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Można to zrobić tylko do środy, 15 czerwca

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres UMP - do Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

Podobnie jak w minionych latach, można składać projekty o charakterze rejonowym (maksymalna wartość 800 tys. zł) i ogólnomiejskim (do 2 mln zł), a także w ramach Zielonego Budżetu (kategoria ta funkcjonuje w ramach projektów ogólnomiejskich). Celem tej ostatniej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów (np. parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa, a od tego roku także ogrodów społecznych). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony roślinności już istniejącej oraz działania na rzecz poprawy stanu zdrowotnego drzew. 

Aby wziąć udział w PBO, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą składać projekty bez zgody prawnego opiekuna (wcześniej trzeba było być pełnoletnim).

Ważną zmianą wypracowaną przez Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest wprowadzenie zapisu o ogólnodostępności projektów realizowanych ze środków PBO. Oznacza to, że możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów musi mieć ogół mieszkańców, a nie wyłącznie określona grupa ludzi. Realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. 

Zgłoszone pomysły będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na listę do głosowania.

Poradnik na temat tego, jak zgłosić projekt, znajduje się na stronie PBO 2023. W serwisie  zamieszczono także inne pożyteczne informacje. 

Harmonogram

 • 16 maja - 15 czerwca - zbieranie wniosków,
 • 16 maja - 26 sierpnia - weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta UMP oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • 16 maja - 8 lipca - opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP,
 • 29 sierpnia - 2 września - weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta UMP,
 • 5 września - 30 września - opiniowanie przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego,
 • 5 września - 16 września - składanie odwołań,
 • 5 września - 30 września - spotkania odwoławcze,
 • 3 października - 6 października - zatwierdzenie ostatecznej listy projektów,
 • 7 października - losowanie numerów na liście do głosowania,
 • 10 października - 31 października (do godz. 12:00) - głosowanie i promowanie projektów,
 • do 30 listopada - ogłoszenie wyników PBO23.

 AJ

sieci społecznościowe