PBO22: Ostatnie dni głosowania

Jeszcze tylko kilka dni można oddawać głosy w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Czas na to jest do piątku, 22 października (do godziny 12 w południe). Do wydania są aż 22 mln zł, czyli o milion więcej niż rok temu. Wprowadzono też zmiany w zasadach głosowania.

Grafika przedstawia logo Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz rysunki ludzi na rowerach oraz wrzucających karty do głosowania do urny. - grafika artykułu
Jeszcze tylko kilka dni można oddawać głosy w Poznańskim Budżecie Obywatelskim

W tym roku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowało się 150 projektów - 25 ogólnomiejskich, 11 w ramach Zielonego Budżetu i 114 rejonowych. O tym, które zwyciężą, jak zawsze zdecydują wyniki głosowania. 

Aby wziąć w nim udział, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2022. Każdy może oddać maksymalnie 4 głosy - dwa na projekty ogólnomiejskie (w tym 1 w ramach Zielonego Budżetu) i dwa na rejonowe. Można oddać mniej głosów - ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego głosowania. 

Nowe zasady głosowania

Głosowanie potrwa do 22 października (do godz. 12 w południe). W celu usprawnienia ubiegłorocznej edycji zdecydowano się jednak na pewne zmiany. 

W 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, w regulaminie PBO21 trzeba było wprowadzić istotne modyfikacje, które znacznie utrudniły jego realizację - m.in. zakazano podawania podczas głosowania numeru PESEL, co mogło prowadzić do nadużyć. Dlatego w tym roku zdecydowano się na dodatkowy sposób weryfikacji. Potwierdzenie oddania głosu podczas głosowania będzie odbywać się za pomocą kodu SMS. Takie rozwiązanie wprowadzono wcześniej w wielu innych miastach (np. Krakowie, Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu). 

Numer telefonu komórkowego trzeba podać podczas uzupełniania formularza do głosowania. Na wskazany numer mieszkaniec otrzyma kod, który umożliwi mu potwierdzenie oddanego głosu. Jest on ważny do momentu zamknięcia przeglądarki lub aplikacji, z której został oddany głos. Oznacza to, że nie można wykorzystać kodu np. w kolejnym dniu - należy to zrobić w momencie głosowania, w trakcie jednej sesji. SMS z kodem jest całkowicie bezpłatny, a numer telefonu jest potrzebny wyłącznie do przesłania wiadomości z kodem.

Do jednego numeru telefonu przypisanych jest maksymalnie 5 kodów weryfikujących, umożliwiających oddanie głosu. Oznacza to, że z jednego numeru może zagłosować 5 różnych osób. Można więc poprosić o udostępnienie telefonu, na który zostanie wysłany kod, np. kogoś z rodziny. 

Osoby, które nie posiadają telefonu komórkowego, mogą także oddać głos na miejscu - w Urzędzie Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17. Urządzenie do głosowania zostanie udostępnione w pokoju nr 202. Więcej informacji na temat nowych zasad głosowania można znaleźć na stronie poświęconej PBO

Istotną zmianą jest również pula środków, przeznaczona na realizację projektów. W tym roku będzie ona wynosić 22 mln zł - czyli o milion więcej niż w przypadku PBO21. Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na projekty rejonowe - w tym roku będzie to 16 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie wydane zostanie 6 mln zł - z czego 4 mln zł to pula na Zielony Budżet.

Wyniki PBO22 poznamy do 5 listopada. 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie PBO22.

AJ

sieci społecznościowe