Pięć ofert w przetargu na przebudowę odcinka Wartostrady

Zakończono przyjmowanie ofert w przetargu, który wyłoni wykonawcę projektu i przebudowy Wartostrady na odcinku wzdłuż wschodniego brzegu rzeki )od strony Rataj), między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I. Wpłynęło pięć ofert.

Przebudowy zostanie odcinek Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu rzeki (od strony Rataj), między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I fot. PIM
Przebudowy zostanie odcinek Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu rzeki (od strony Rataj), między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I fot. PIM

- Trzy z nich mieszczą się w kwocie, którą zamierzamy przeznaczyć na realizację inwestycji. Trwa weryfikacja nadesłanych dokumentów. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na zaprojektowanie i przebudowę ścieżki będzie miał 420 dni od podpisania umowy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przetarg dotyczy istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, która znajduje się na wale przeciwpowodziowym rzeki i w znacznej części biegnie przez Park nad Wartą od strony osiedla Piastowskiego. Ten liczący ponad 1,8 km odcinek traktu jest nierówny i spękany. Dzięki przebudowie jego użytkowanie będzie bardziej komfortowe i bezpieczniejsze. Odcinek zostanie wyposażony w monitoring, nowe oświetlenie i małą architekturę.

Trasa będzie miała 6 metrów szerokości. Jedna jej połowa będzie przeznaczona dla pieszych, druga - dla rowerzystów.

RB, PIM